Jogszerűtlenül titkolózott a katasztrófavédelmi főigazgató

Bíróság kötelezi az állománytábla eddig titkolt adatainak kiadására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a katasztrófavédelem állománytáblájában közérdekből nyilvános adatnak számít a rendszeresített hivatásos beosztások és munkakörök megnevezése a munkaköri jegyzéknek megfelelően, az ellátott feladat jellegével, valamint a hozzárendelt státuszok száma, így azt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (OKF) köteles kiadnia.

Harangozó Tamás (MSZP) országgyűlési képviselő még tavaly fordult a bírósághoz, mert az OKF nem teljesítette a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmét. A képviselő 2012. április 1-jétől érvényes állománytábla szinte egészének anonimizált formában történő kiadását kérte. A keresetet az első fokú bíróság elutasította.

A képviselő fellebbezésében kifejtette, hogy az állománytábla ismeretében láthatóvá válna, a katasztrófavédelmi szervezetben pontosan milyen szinten milyen beosztásokat, munkaköröket milyen létszámmal rendszeresítettek, ezen adatok ismeretében válhat megítélhetővé az új szervezetrendszer. Az alperes korábban csak a rendszeresített státuszok országos összesítését adta ki, az egyes szervezeti egységeknél az egyes beosztásokhoz hozzárendelt státuszok számáról nem adott tájékoztatást, ezen adatok a honlapjáról sem ismerhetők meg.

Veszélybe kerülne a katasztrófavédelem?

Az alperes egyebek között azt hozta fel, hogy Harangozó Tamás az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjaként az állománytáblát megismerheti, és a rá vonatkozó titoktartási kötelezettség elegendő biztosítékot nyújt arra, hogy az adatok ne kerüljenek illetéktelen személyekhez, illetve, hogy a katasztrófavédelmi szervezet tevékenységének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátása ne kerüljön veszélybe.

Az OKF szerint a részletesebb tájékoztatás azért aggályos, mert a hivatásos katasztrófavédelmi szervek nem pusztán közfeladatot ellátó, hanem rendvédelmi szervek is, így a személyi állomány összetétele nem csupán a munkamegosztást, szervezeti felépítést tükrözi, de részletes felvilágosítást nyújt egy olyan szerv összetételéről és készültségéről, amely az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend esetén is feladatokkal bír. Ezen adatok nyilvánosságra hozatala, illetéktelen személyek általi megismerése veszélyeztetné a fentiekhez fűződő érdekeket.

A Fővárosi Ítélőtábla a korábbi bírói gyakorlatot figyelembe véve október 17-én helybenhagyta az első fokú ítéletet annak tekintetében, hogy az állománytábla egészének kiadására az alperes nem kötelezhető, mert annak egyes adatait a felperes már részben megismerhette. A másodfokú bíróság azonban nem értett egyet azon megállapítással, hogy az alperes a rendszeresített hivatásos beosztások és munkaköröket az egyedi adatszolgáltatási kérelemre már megküldte a felperesnek. Az OKF azon érvét sem osztotta a bíróság, miszerint a részletesebb adatszolgáltatás az alperes érdekeit veszélyeztetné.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak az írásba foglalt ítélet kézhezvételétől (ez már megtörtént) számított 30 napon belül kell megküldenie a felperesnek a rendszeresített hivatásos beosztásokhoz és munkakörökhöz rendelt státuszok számát, valamint az állománytáblázat adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését.

Támpont egy másik perben

A héten kezdődött Bertha Szilvia országgyűlési képviselő pere, akit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jó hírnév megsértése miatt perelte be egymillió forint nem vagyoni kártérítésre. A jobbikos képviselő egy sajtótájékoztatón adott hangot aggodalmának, miszerint “kialakítottak egy olyan rendszert, amiben lecsökkentették a gyakorlati embereknek a számát, tehát a vonulós tűzoltókét, megnövelték az adminisztrátorok számát, és összességében véve egy nagyobb, költségesebb és sokkal rosszabb hatékonyságú rendszert hoztak létre. Ami immár országos szinten veszélyt jelent.”

Ezek után viszont az OKF kénytelen lesz kiadni az állománytábla eddig titkolt részét, így fény derülhet arra, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok államosítása után valóban csökkent-e a vonulós tűzoltók száma.

Rovat
Témakör