Brüsszelben az OTSZ 5.2 tervezete

Brüsszelben az OTSZ 5.2 tervezete

Várhatóan a jövő év első felében hatályba lép az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása.

Megtörtént a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ 5.2) tervezett módosításának.

A magyar indoklás szerint a módosítások figyelembe veszik a jogszabály hatályba lépése óta bekövetkezett műszaki fejlődést, valamint a környező, hasonló építési hagyományokkal rendelkező országok tűzvédelmi szabályozását. Folytatódik a jogszabályi követelmények és az alkalmazható megoldások szétválasztása, a jogszabály szövegéből kivezetésre kerülnek a műszaki megoldások. A módosítások – számos kisebb egyszerűsítés, pontosítás mellett – elsősorban a következő témaköröket érintik: épületszerkezetek tűzállósága, tűzszakaszolás, hő- és füstelvezetés, kiürítés, egyes rendeltetéseket (pl. ipari, tárolási épületek) érintő követelmények.

A notifikációs eljárás 2021. november 18-tól 2022. február 21-ig tart. Ennek sikeres lezárása után van lehetősége a belügyminiszternek kiadnia a jogszabály módosítását, amely kihirdetését követően a 60. napon lép hatályba.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság többszöri megkeresésünk ellenére sem volt hajlandó válaszolni, hogy mikorra várható az OTSZ 5.2 hatályba lépése, de a jelenlegi információk alapján ez várhatóan még 2022. első felében megtörténik.

A tervezett módosítás innen tölthető le.

Rovat
Témakör