Problémák az Allee tűzoltási felvonulási területe körül

Problémák az Allee tűzoltási felvonulási területe körül

A Lánglovagok Egyesület a Bercsényi utcai rejtélyt próbálta megfejteni, de az illetékesek jórészt egymásra mutogattak.

Az Allee Bevásárlóközpont 2009-es átadása alapvetően megváltoztatta Budapesten, a XI. kerületben a Bercsényi utcát az Október huszonharmadika utca és a Váli utca közötti szakaszon. A plázába aluljáróval gépjárműbehajtó létesült, mindemellett a felszínen szűkösen meghagyták az autóval közlekedést, a nyugati oldalon lévő épületek előtt még parkolásra is adtak lehetőséget.

Káosz

A Lánglovagok Egyesület 2022-ben kezdett el foglalkozni az utca tűzvédelmi-forgalmi rendjével, miután „tűzoltósági felvonulási terület” kiegészítő táblával ellátott megállni tilos tábla hatálya alatt a közterület-felügyelet kerékbilincset helyezett egy autóra.

A bevásárlóközpont tűzvédelmi létesítési követelményeit tartalmazó 2/2002. (I. 23.) BM rendelet szerint az épület legalább egyik oldalán – az I. fokú tűzvédelmi hatósággal egyeztetett helyen – tűzoltási felvonulási területet kell kialakítani. Ennek hossza az épület homlokzati hosszának legalább 2/3-ad részét érje el, szélessége legalább 6,1 m legyen, hosszantitengely-távolsága 8-14 m-re legyen a homlokzati síktól.

A Finta és Társai Építész Stúdió Kft. 2008. szeptember 2-án kelt tűzvédelmi dokumentáció alaprajzán a Bercsényi utca az Október huszonharmadika utca és a Váli utca között tűzoltási felvonulási területnek van jelölve, az úttesten szinte teljesen, az Allee homlokzata előtt a középső részen. Csakhogy az utcában található kollégium és lakóépületek 1965 előtt létesültek, így azoknak nincs tűzoltási felvonulási területe, az útszakasz legfeljebb tűzoltási felvonulási útnak minősülhet. De ami aztán igazán értetlenségre adott okot, az úttest és az Allee homlokzata közötti terület átjáróját jórészt növényzet földjének való ládákkal – az egyszerűség kedvéért nevezzük virágládáknak – torlaszolták el, úgy viszont nehezen tudnak magasból mentő gépjárművel behajtani az épület elé.

Az Allee üzemeltetése sem tudott érdemi információval szolgálni a Bercsényi utca tűzvédelmi szerepéről. Az illetékes technikai menedzser elmondása szerint az engedélyezési tervben csupán rajz utal arra, hogy itt tűzoltási felvonulási terület van. A virágládákat az önkormányzat engedélyével helyezték ki.

Egy biztos, megállni tilos

A Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságától annyit sikerült megtudni, hogy a bevásárlóközpont megépítése óta a Bercsényi utca kerületi önkormányzati tulajdonú szervizútján a házak felőli oldalon általánosságban szabad várakozni, a menetirány szerint az egyirányú utcában a bal oldalon viszont tiltott a megállás, ezt jelzik a jelzőtáblák.

A „tűzoltósági felvonulási területre” vonatkozó kiegészítő táblákat nem a Budapest Közút Zrt. helyezte ki – állítják.

Végeláthatatlan levelezés a katasztrófavédelemmel

A Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek először 2022. augusztus 25-én írt a Lánglovagok Egyesület, javasolva, hogy vizsgálják meg, a Bercsényi utca mely része minősül tűzoltási felvonulási területnek, illetőleg az Allee tűzoltási felvonulási területe megközelíthető-e.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) 2022. szeptember 30-án küldött értesítést, hogy az ügy teljes körű kivizsgálása a törvényben meghatározott 30 napos határidőt várhatóan meghaladja, a vizsgálat várható befejezése 2022. október 24.

Az FKI 2022. október 27-én írt, miszerint a tapasztalt tűzvédelmi szabályszegések megszüntetésére az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a szükséges intézkedéseket megtette.

A Lánglovagok Egyesület 2022. december 21-én az FKI-hoz fordult, mert érdemi előrelépés nem történt, a virágládák továbbra is ott voltak, a kiegészítő táblák alatt változatlanul „tűzoltósági felvonulási terület” olvasható. A Lánglovagok Egyesület kérte az igazgatóságot, hogy adjanak tájékoztatást, hol található az utcában tűzoltási felvonulási terület, illetőleg a tűzvédelmi hatóság milyen szabálytalanságot tapasztalt és milyen intézkedést tett.

Az FKI ismét meghosszabbította a kivizsgálás határidejét, 2023. február 21-re jósolta a befejezését. Mivel a válasz hosszas várakozást követően sem érkezett meg, a Lánglovagok Egyesület 2023. április 18-án érdeklődött a fejleményekről.

Az FKI 2023. április 20-án azt írta, hogy a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya 2023. január 9-én helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során tűzvédelmi szabálytalanságot nem tapasztaltak.

Arra vonatkozóan nem adtak információt, hogy a Bercsényi utcában hol van valójában tűzoltási felvonulási terület, ezért a Lánglovagok Egyesület 2023. május 7-én ismét írt az FKI-nak, és ismételten kért erre vonatkozóan információt. A közhasznú szervezet felhívta a figyelmet, hogy az Allee tűzoltási felvonulási területe az aluljáró és az Allee homlokzata között lehet, megfelelő tengelytávolságra. Ez viszont a helyszínen jelölve nincsen, bár az építési engedély kiadásakor érvényben lévő 2/2002. (I. 23.) BM rendelet még nem írt elő ilyen követelményt. Ha viszont utólag jelölik a területet, akkor sem lehet fantázianévvel illetni, olyan nem létezik, hogy „tűzoltósági felvonulási terület”, a helyes megnevezés „tűzoltási felvonulási terület”. Álláspontjuk szerint ahol a megállni tilos táblák vannak, onnan a kiegészítő táblát le kell venni, vagy pedig „tűzoltási felvonulási út”-ra cserélni, ugyanis az a rész legfeljebb az Allee tűzoltási felvonulási területének megközelítésére szolgál.

Csaknem 10 hónap után ennyi lett

Az FKI 2023. június 15-én közölte, a vizsgálat a bejelentésben foglaltakkal összefüggő, a „tűzoltósági felvonulási területtel” (sic!) kapcsolatos tűzvédelmi szabálytalanságot nem állapított meg. Egyéb (pl.: táblák elhelyezésével, a felvonulási terület paramétereivel kapcsolatos) kérdések vonatkozásában a felvonulási területtel érintett ingatlan tulajdonosa, illetve a Budapest Közút Zrt. adhat tájékoztatást.

Becsényi utca az Allee Bevásárlóközpontnál Budapesten
Tűzoltási felvonulási terület és környezete az Allee Bevásárlóközpontnál + 10

A kör bezárult és a végére már a katasztrófavédelem is belezavarodott. De legalább a virágládákat átcsoportosították, az Október huszonharmadika utcához közel pedig a tűzoltók által eltávolítható pollerrel védett átjárót létesítettek az út és az Alle homlokzata előtti terület között. A tilosban parkolás ellen viszont nincs érdemi hatósági fellépés, így igencsak gondban lesznek majd a tűzoltók, ha a bevásárlóközpont tűzoltási felvonulási területére szükségük lesz.

Rovat
Témakör