Fizető parkoló a tűzoltási felvonulási területen Újbudán

Fizető parkoló a tűzoltási felvonulási területen Újbudán

Úgy látszik, az önkormányzati bevétel fontosabb az élet- és vagyonvédelemnél.

December 1-jétől újabb területeken vezették be a fizető parkolást Budapest XI. kerületében. Ezek között van az Etele út páros oldala a Tétényi út és a Hadak útja között, ahol több középmagas panelház található.

Az Etele út 34/A-36/B. szám alatt lévő lakóépület tervdokumentációjából az derül ki, hogy 1966-ban adták ki rá az építési engedélyt. Ez viszont azt jelenti, hogy a létesítésnél a középmagas- és magasépületek tűzrendészeti előírásairól szóló BM TOP 5-65 ágazati szabvány vonatkozott rá.

Ahogyan a „Középmagas panelszerkezetű lakóépületek tűzvédelmi helyzetének vizsgálata, tűzbiztonságának fejlesztési lehetőségei” című szakdolgozat feltárta, a BM TOP 5-65 ágazati szabvány fogalommeghatározása szerint a tűzoltóság felvonulási területén azt a területet kell érteni, amely a középmagas és magas épület megközelítésére szolgáló oldalak mentén terül el, és a tűzoltóegységek és gépjárművek zavartalan működését biztosítja.

Az ágazati szabvány előírta, hogy középmagas épületek megközelítését legalább az épület egyik oldalánál biztosítani kell. A megközelítésre szolgáló utakat minimálisan két nyomvonal szélességűre kell építeni. A megközelítésre szolgáló utakat legalább 16 tonnás gépjárművek részére mindenkor járhatóvá kell kiépíteni. Az épület szabad határoló falától mért legkisebb úttengelytávolság 8 méter lehet. Az utat legalább 4,20 méter szélességűre kell megépíteni. Szélesebb út esetén az útpadka (járda, fellépő) és az épület szabad határoló fala közti távolság legfeljebb 6 méter lehet. A megközelítésre szolgáló oldalt minden szinten mentésre alkalmas ablakokkal kell ellátni. Az épület megközelítésére szolgáló oldalak teljes szélességében felvonulási területet kell biztosítani. Amennyiben a megközelítésre szolgáló út mentén fasor kerül ültetésre, úgy a fák egymás közötti távolsága juhar, platán és vadgesztenyefa esetében 15 méternél kisebb nem lehet.

A BM TOP 5-65 ágazati szabványnál tehát a mai értelemben vett tűzoltási felvonulási területen a megközelítési utat érthetjük, a felvonulási területen pedig a megközelítési út és a homlokzat közötti részt.

Szűk útszakasz, ahova amúgy be sem tudnak fordulni a tűzoltók

Az Etele út 34/A-36/B. szám alatt lévő épület egyik oldalán található egy szervizút. Ide a Tétényi útról lehet behajtani. A behajtó két szélén lévő megállni tilos táblák nem is véletlenül vannak ott, csakhogy egy magasból mentő a méreteinél fogva mégsem tud bekanyarodni a ház elé a 34/B. és 36/A. lépcsőház főbejárata között 45 fokban parkoló autók miatt. Mondjuk nem is egyértelmű az útburkolati jelek alapján, hogy itt egyáltalán lehet-e várakozni. A Tétényi út felőli merőleges parkoló és a ház oldala mentén lévő 45 fokos parkoló miatt az úttest 3,6 méter szélességűre csökkent. Egy magasból mentő talpalásához amúgy 6-7 méter széles terület legalább szükséges.

Fizető parkolás versus tűzvédelem Budapesten
Fizető parkolás versus tűzvédelem Budapesten + 19

Kompromisszumos megoldás lehetne, hogy a 34/B. lépcsőház előtt a ház felőli oldalon teljesen megszüntetik a parkolást, így a tűzoltóautó be tud fordulni, a 36/A., 36/B. és 38/A. előtt pedig legfeljebb a járdával párhuzamosan jelölnének ki parkolóhelyet. Ideálisan persze talpalási helyeket kellene kijelölni, ez viszont újabb parkolóhelyek kiesésével járhat.

További négy épülethez bekanyarodni nem lehet

Az Etele út 38/B-42/B., 44/A-48/A., 48/B-52/B. és 54/A-58/A. előtt – nagy valószínűséggel ezekre is BM TOP 5-65 vonatkozik – a merőleges és a 45 fokos parkoló között 4,7 méter szélességű út maradt. Ez mondhatni teljesíti a 4,2 méter szélességet, bár magasból mentő talpalásához nem elengedő. A zsákutcákba azonban a parkolóhelyek átgondolatlan kijelölése miatt nem lehet bekanyarodni magasból mentővel.

A megközelíthetőség biztosításához a kereszteződés előtt, az átellenes oldalon két parkolóhelyet kellene megszüntetni, valamint az épületek első lépcsőházának előlépcsőjének kezdetéig kellene felszámolni a várakozóhelyeket. Az itt lakók érdeke életvédelmi szempontból azonban az lenne, hogy az épület előtti szakaszon is felszámolnának néhány várakozóhelyet a talpalási helyek kialakításához.

Mozgáskorlátozott várakozóhely rossz helyen

Az Etele út 60/A-66/B. szám alatt lévő lakóépület – nagy valószínűséggel erre is BM TOP 5-65 vonatkozik – északi oldalán lévő út túl messze van a homlokzattól, így az nem jöhet szóba tűzoltási felvonulási területnek, bár volt már szükség rá, 2005-ben lakástűznél itt települt meg egy magasból mentő.

Lángba borult lakás Budapesten
Lángba borult lakás Budapesten + 21

Az épület déli oldalán lévő szervizút egy rövid szakaszon egyirányú. A bal oldalon – ha közúti jelzésből más nem következik – a KRESZ alapján akkor lehetne megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely maradna. Itt nincs annyi hely, mégis belakták az autósok a járda menti részt.

A kétirányú szakaszon az út jobb oldalán merőleges parkoló található. Itt a KRESZ alapján a járda mentén szabályosan várakoznak a járművek, de bőven 4,2 méter alá csökkentik a szabad útszélességet; a mozgáskorlátozott várakozóhely is.

Ennél a háznál a déli oldalon a járda mellett jelölni kellene a megállás tilalmát, a mozgáskorlátozott várakozóhely pedig nem maradhatna.

Tovább mismásolnak?

A kormányhivatal, az önkormányzat és a katasztrófavédelem hozzáállását a Budapesten eltűnt tűzoltási felvonulási területekhez, már megtapasztalhattuk. A Lánglovagok Egyesület az Etele úton tapasztalt helyzet miatt most újból a tűzvédelmi hatósághoz fordult, és bízik abban, hogy nem lesznek az önkormányzat partnerei a probléma szőnyeg alá söprésében. Az életvédelem valójában fontosabb a parkolási bevételnél.

Rovat
Témakör