Kerékbilincselés a tűzoltási felvonulási területen

Kerékbilincselés a tűzoltási felvonulási területen

Nem ártana jogalkotói szinten rendet rakni a témában.

A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet, illetőleg a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint nem rögzíthető kerékbilinccsel a tűzoltási felvonulási úton álló jármű.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a tűzoltási felvonulási utat úgy definiálja, hogy a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas út. A tűzoltási felvonulási terület pedig az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja.

A kerékbilincselésről szóló két jogszabály szemmel láthatóan hibádzik, hiszen logikusan a tűzoltási felvonulási területen kellene mindenképpen tiltani a kerékbilincs alkalmazását. Szerencsére van még egy olyan előírás is, hogy a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető járműre sem helyezhető kerékbilincs, így ennek alapján a tűzoltási felvonulási területen sem szabályszerű az alkalmazása. Úgy tűnik, Budapesten az Újbudai Közterület-felügyeletnek nem erőssége a témában a jogszerűség, mert a Bercsényi utcában sikerült kerékbilincset helyezni egy autóra, holott a megállni tilos tábla kiegészítő tábláján – némileg pontatlanul – az szerepelt, hogy „tűzoltósági felvonulási terület”.

A Lánglovagok Egyesület a Belügyminisztériumhoz fordult a kérdésben, amely válaszában közölte, „a normavilágosság követelményére is figyelemmel” megfontolják az érintett rendeletek módosítását.

A Lánglovagok Egyesület véleménye szerint a probléma ennél azért összetettebb. A tűzoltási felvonulási területeken a parkolási tilalom jelölését először az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet írta elő. Előtte lévő létesítéseknél tehát nincs ilyen kötelezettség, részint ezért is történhetett meg, hogy a tűzoltási felvonulási területek nagy részei eltűntek.

A megoldás egy nyilvános térinformatikai adatbázis lehetne, amely tartalmazná, hogy közterületen mely útszakaszok, területek minősülnek tűzoltási felvonulási útnak és tűzoltási felvonulási területeknek.

Ezzel kapcsolatban a Belügyminisztériumnak ez az álláspontja:

„Az önkormányzat közútkezelői feladatára és a tűzoltási felvonulási területek és utak közúton történő kijelölésében való közreműködésére, valamint az önkormányzatok által létrehozott közterület-felügyeletek helyi közúton történő intézkedési lehetőségére figyelemmel nyilvános térinformatikai adatbázis keretében a tűzoltási felvonulási területek és utak nyilvántartásának felállítása nem indokolt.”

Rovat
Témakör