Szemétledobó helyiségek használata

A szemétledobó helyiségek tárolóként történő használata rendkívül tűzveszélyes, és amúgy jogszabálysértő.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében a meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell a rendeletet alkalmazni – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Tiltott tárolás egy szemétledobó helyiségben
Tiltott tárolás egy szemétledobó helyiségben (Fotó: Kis-Guczi Péter)

A fenti jogelv – azaz tűzvédelmi követelmény változása esetében az új előírásokat kizárólag az átalakítás körében és mértékében kell alkalmazni – a tűzvédelmi szabályozás rendszerét a kezdetektől meghatározta.

Annak ténye, hogy adott kialakítás 30-40 éve fennáll, önmagában valóban nem legalizálja a jogszabályellenes állapotot. A szemétledobó helyiségek rendeltetésváltozásának tudomásul vételére az illetékes katasztrófavédelmi szerv kizárólag azok egyedi vizsgálatát követően jogosult. Kizárólag ennek keretében ellenőrizhető vissza, hogy a helyiség rendeltetés változásakor betartásra kerültek-e az átalakításkor hatályos előírások. Jellemzően az átalakítás időpontja ismert, ennek megfelelően a nyílászárókra vonatkozó követelmények megállapíthatóak és megkövetelhetőek. Amennyiben nem állapítható meg a rendeltetésváltozás időpontja, úgy a helyiség eltérő használata a hatályos jogszabályok érvényre juttatása mellett történhet.

Födémek lezárása nélkül nincs rendeltetésváltozás

A fentiektől elkülönítendő az az esetkör, amikor a szemétledobó helyiség funkciójához tartozó kialakítás nem lett megszüntetve. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy a szemétledobó csőhálózat eredeti állapotában található, a födémek megfelelő lezárása nem történt meg.

Ezen kialakítás a lakók biztonsága szempontjából nem fogadható el, hiszen egy esetleges tűzeset során – a födémáttörések miatt – a tűz akadály nélkül, nagy gyorsasággal végigterjed a szintek között. Az ilyen kialakítások esetében a katasztrófavédelem mérlegelési jogkörrel nem rendelkezik, azok használatát nem veheti tudomásul – közölte az OKF.

Panelház szemeteskonténere gyulladt ki Budapesten
Lakóépületek szemétledobóinak tűzesetei + 3

Rovat
Témakör