Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők tűzvédelmi szakvizsgájának szabályai

Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők tűzvédelmi szakvizsgájának szabályai

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint a tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők a tevékenységüket csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával végezhetik.

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki legalább műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezik, illetőleg az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett.

A szakvizsga elméleti részből áll. Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50–89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítványt állít ki, ami a szakvizsga napjától számított öt évig érvényes.

Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező – a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül – biztosítja a szakvizsga megismétlését.

A bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével. Amennyiben a szakvizsga-bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni.

Ha a külön jogszabály szerint érvénytelennek minősülő bizonyítvány visszavonásra kerül, akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése.

Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az oktatásra vagy a szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt állapította meg, akkor a felkészítő tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, annál az oktatásszervezőnél, amely a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő képzést és vizsgát más oktatásszervezőnél végzi, a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállító oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit megtéríteni.

Jelentkezés tűzvédelmi szakvizsgára

Rovat
Témakör