Laktanyapszichológia: az épület belülről

A tűzoltólaktanyák totális intézmények, amelyekben az emberi élet három legfontosabb szférája (a munka, a szabadidő eltöltése és az alvás) ugyanazon falak között, nyilvánosan zajlik, ahol mindenki nagyjából ugyanazt csinálja, ugyanazon formális szabályok. Négy fontos hiány jellemzi: megfosztás a szabadságtól, kényelemtől, heteroszexualitástól és függetlenségtől

A szabadidős tevékenységekre alkalmas hely és a munkahely funkcióit összemossa. A benn eltöltött 24 óra alatt ugyanabban a környezetben kell dolgozni, esetleg számonkérést, felelősségre vonást átélni, mint ami a nap későbbi szakaszában pihenésre van kijelölve. A berendezés elhelyezkedésének időleges változása (például székek televízió felé fordítása, az asztalterítő félrehajtása étkezéskor stb.) mutatja csupán a megváltozott igénybevételt. Környezetpszichológiai értelemben zavart okozhat a helyiségek több funkcióra való használata. Az ember elégedettségének, biztos hovatartozásának egyik alappillére az állandó helyek, megszokott viselkedésminták igénye. A többfunkciós helyiségek természetes használatának lehetséges magyarázata valószínűleg az, hogy a tűzoltólét megszokása hozza magával bizonyos helyiségek, s majdnem az egész laktanya váltott használatát (hivatali munkaidőben, valamint azon túl).

Munkahelyhez, illetve szabadidős tevékenységekre alkalmas helyhez mérten is kevés személyes teret biztosít a laktanya. Általában két-három szekrényre korlátozódik ezek száma: a folyosón vagy a hálókban elhelyezett zárható tárolók a személyes holmikat, valamint a gyakorló ruházatot rejtik; a konyhai fachokban az ételek és étkezéshez szükséges kiegészítők kapnak helyet; valamint több laktanyában saját helyen tartják szabadnapon a bevetési ruházatot is. Ezeken kívül a tűzoltónak nincsen konkrét saját helye: a szeren elfoglalt helyét reggel a tegnapi hasonló beosztású kollégájától vette át, s másnap reggel a következő csoportbélinek adja át; a székét az étkezőben előző nap is más foglalta el, következő nap is más fogja; ágyát reggel a leadós kollégája vetette be maga után, másnap a felvevős kollégája fogja igénybe venni. Ezekre a helyekre az időleges tér-kijelölés érvényes, amely időtartamát tekintve kizárólag adott csoport jelenlétéhez köthető, ellenben nem kevésbé jelentéktelen, mint a hosszantartó változata. Ezek megszerzésében, valamint megtartásában inkább szerepet játszanak más, a teljesítménytől független tényezők, mint mondjuk a fizikum, karizma, rábeszélő képesség, tűzoltóságnál eltöltött évek száma, kontaktusok más kollégákkal stb.

A tisztálkodási foglalatosságaikat az intimitás teljes hiányában végzik, a vizesblokk méretétől és típusától függően ketten-hárman, vagy akár öten-nyolcan-tízen egyszerre. Sem hely, sem mód, sem kialakult szokás nincsen ezeknek az amúgy egyedül végzett higiéniás tevékenységeknek a nem társaságban történő művelésére. Ez néhány tűzoltóban ellenérzést, frusztrációt, a csoport részéről pedig kiközösítést válthat ki.

Az egész laktanya átmeneti helye a tűzoltónak, még akkor is, ha több mint negyven évet tölt el itt akár. A legtöbb tűzoltónak nem jelent problémát, hogy a hálókörletekben, az étkezőben, a tanteremben elfoglalt helyet szolgálatváltáskor ugyanúgy átveszi, mint a szereket, eszközöket, felszereléseket. Vezénylésnél, csoportcserénél az egyén alkalmazkodik az éppen szolgálatban lévő csoporthoz és annak szabályai szerint viselkedik.

A szeren betöltött hely azonban teljesítményalapú , sorrendjének eldöntése a szolgálatparancsnok hatáskörébe tartozik. A tűzoltólaktanya azzal, hogy sok intenzív élmény helye, jól példáz egy erőteljes behaviour settinget, viselkedési beállítódást. Emiatt egyáltalán nem meglepő, hogy az ország bármely területére megyünk, legyen ott akár régi vagy fiatal, akár kis- vagy nagykategóriás tűzoltóság, maguk a tűzoltók valószínűleg mindenhol hasonlóan fognak viselkedni laktanyán belül. Hasonlóbban fog két tűzoltó a laktanyán belül viselkedni, mint egy tűzoltó a laktanyán belül és kívül.

Érdekes módon a laktanyával való elégedettséget egyáltalán nem befolyásolja annak esztétikuma, használhatósága: az, hogy egy tűzoltó mennyire elégedetlen a laktanyájával, nem a laktanya objektív állapotától függ, hanem kizárólag a benn eltöltött évek számától. A fiatal tűzoltók elégedettebbek ugyanazzal a laktanyával, amivel az öregebbek kevésbé.

Rovat
Témakör