Főigazgatóság alatt a főigazgatóság

A Belügyminisztériumban létrejött Közbiztonsági Főigazgatóság élére az egykori országos rendőrfőkapitány került.

Papp Károly r. altábornagy, leköszönt országos rendőrfőkapitány vezetésével júniusban alakult meg a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatósága. 

A közbiztonsági főigazgató a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a büntetés – végrehajtási szervezet tekintetében gyakorolja a 2010. évi XLIII. törvény bizonyos pontjaiban meghatározott jogosítványokat, valamint segíti a belügyminiszter egyéb irányítási jogainak gyakorlását.

Törvényi felhatalmazás alapján így a közbiztonsági főigazgató a katasztrófavédelemnél egyebek között törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzést végez, jogosult döntés megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás adására, egyedi utasítást kiadni feladat elvégzésére, joga van jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezni.

A Belügyminisztérium Szervezet-Működési Szabályzatában meghatározottak szerint a közbiztonsági főigazgató a védelmi igazgatási jogkörében

  • irányítja a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, az önálló belügyi szervek, valamint az önkormányzatok rendkívüli állapotra, szükségállapotra és veszélyhelyzetre (különleges jogrendre) vonatkozó felkészülésének tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését, meghatározza e szervek tevékenységét különleges jogrend idején,
  • meghatározza a honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, valamint a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek és a helyi védelmi igazgatási szervek együttműködési rendjét,
  • ellátja az uniós politikai szintű integrált válságreagálási intézkedések (IPCRA) keretében a Jóváhagyó Hatóság (Validating Authority) feladatait,
  • koordinálja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság ágazati szintű feladatainak ellátását.

A közbiztonsági főigazgatót akadályoztatása esetén a Rendészeti Koordinációs Főosztály vezetője helyettesít.

Rovat
Témakör