Újrakötik az összes ÖTE együttműködési megállapodását

Változott az önkéntes tűzoltó egyesületek kategorizálása.

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben augusztus 23-án közzétették az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítást.

Eddig I-IV. kategóriába sorolták az önkéntes tűzoltó egyesületeket (ÖTE), ez most háromra csökkent:

I. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE rendelkezik tűzoltó gépjárművel vagy olyan gépjárművel, ami alkalmas a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó személyzet szállítására és a tevékenységi területén aktívan közreműködik a tűzoltói feladatok ellátásában;

II. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE nem rendelkezik az I. kategóriának megfelelő gépjárművel, vagy rendelkezik az I. kategóriának megfelelő gépjárművel, de felszerelései vagy felkészültsége alapján a tűzoltói feladatok ellátását csak esetenként végzi;

III. kategória: az ÖTE tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de tűzmegelőzési tevékenységén belül ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységet aktívan lát el.

Az utasítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül az igazgató intézkedik a hatályos megállapodások – az utasítás mellékletei szerint meghatározott formában és tartalommal történő – módosításának kezdeményezésére.

Amennyiben a módosítás hatályosulása az utasítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül – az ÖTE ehhez szükséges nyilatkozatainak hiányában – nem valósul meg, az igazgató intézkedik az érintett megállapodás – a megállapodásban, ennek hiányában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott felmondási idő figyelembevételével történő – felmondására.

Rovat
Témakör