Jogszabálysértő a tűzoltók élet- és balesetbiztosításának a hiánya

Jogszabálysértő a tűzoltók élet- és balesetbiztosításának a hiánya

A közbeszerzés eredménytelen lett, mert rendkívül magas árajánlatok érkeztek.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a tűzoltóság fenntartója a tűzoltóság készenléti szolgálatot, és a tűzoltás irányítását ellátó tagjai részére szolgálati tevékenységükre vonatkozóan köteles élet- és balesetbiztosítást kötni.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy csoportos élet- és balesetbiztosítást kell kötni az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint a létesítményi tűzoltóságok tűzoltásban, műszaki mentésben részt vevő tagjaira, valamint csoportos élet- és balesetbiztosítás köthető az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei hivatásos állományú tagjaira. A megkötött biztosítási szerződésnek ki kell terjednie legalább a tűzeseti beavatkozás, a műszaki mentés és az erre való felkészítés, illetve a készenléti jellegű szolgálat során bekövetkezett balesetre és halálesetre.

A jogszabály előírja, hogy a létesítményi tűzoltók esetében a biztosítási díj forrását a fenntartó köteles biztosítani. A szerződést a létesítményi tűzoltóság fenntartója köti meg. A többi szervezet esetében a biztosítási díj forrását a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter biztosítja. A szerződést a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter köti meg.

Horror áron érkeztek árajánlatok

A legutóbbi szerződés 2021. április 18-án két évre lett kötve a Generali Biztosító Zrt.-vel, évi mintegy 95 millió forintos díjért az alábbi szervezetekre vonatkozóan:

 • Terrorelhárítási Központ;
 • Nemzeti Védelmi Szolgálat;
 • Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága;
 • Rendőrség;
 • Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
 • Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság;
 • Önkormányzati tűzoltóságok;
 • Önkéntes tűzoltó egyesületek;
 • Önkéntes mentőszervezetek.

A 2023 februárjában kiírt közbeszerzés eredménytelen lett, mert a Belügyminisztériumnak 244 millió forint állt volna kétéves időszakra rendelkezésre, ehhez képest viszont lényegesen többért érkeztek árajánlatok:

 • Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. – 464 482 571 Ft/év
 • CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. – 445 872 250 Ft/év
 • Allianz Hungária Zrt. – 1 558 614 300 Ft/év

Hallgat a Belügyminisztérium és az OKF

A Belügyminisztérium a Lánglovagok.hu többszöri megkeresésére sem reagált, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is hallgat, holott rendkívül nagy a bizonytalanság most az I. és II. kategóriájú önkéntes tűzoltó egyesületeknél, melyeknek az együttműködési megállapodása azt tartalmazza, hogy élet- és balesetbiztosítás nélkül tűzoltásban, műszaki mentésben nem vehetnek részt.

A Lánglovagok.hu információi szerint a katasztrófavédelem jelezte a jogszabálysértés tényét a Belügyminisztériumnak.

Rovat
Témakör