Online fogadóórát tartott a Lánglovagokon a katasztrófavédelmi főigazgató

Internetes fogadóórát tartott a Lánglovagok.hu tűzoltóportálon Tatár Attila katasztrófavédelmi főigazgató. A vezérőrnagy beszélt az augusztus 20-ig vihar kapcsán keletkezett felelősségükről, a kékkönyves foglalkoztatás lehetőségéről és az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer bevezetésének fenntartásairól.

Tatár Attila válaszol (Fotó: OKF)

Augusztus 20-án az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány több esetben is hibázott, elmulasztotta, illetve késve továbbította az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztását, de a hibák és mulasztások nem vezettek a bekövetkezett eseményekhez – jelentette ki Tatár Attila tű. vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vezetője a Lánglovagok.hu tűzoltóportál online fogadóóráján. A főigazgató hozzátette: a viharról szóló riasztás nem felelt meg azoknak a szakmai követelményeknek, melyeket a meteorológiai szolgálat, a környezetvédelmi minisztérium, valamint a katasztrófavédelem közös megállapodása előír. Természetesen ez nem mentesítette az ügyeletet a szakmai mulasztásai alól. Tatár Attila hangsúlyozta: az intézkedésre jogosultságot nem az elvekből, hanem a jogszabályokból kell meghatározni, s ezek szerint az OKF nem volt döntési és intézkedési helyzetben. A döntést csak az tudja meghozni, aki rendelkezik döntéshez alkalmas információval.

A főigazgató a budapesti tűzijáték alatt tombolt, halálos áldozatot is követelő vihar kapcsán még elmondta, hogy a vezető ügyeletes szolgálati viszonyát megszüntette, az illetékes főosztályvezető vezetői megbízását visszavonta, az ügyeleti osztályvezetővel szemben pedig még folyamatban van az eljárás. A sajtóban megjelent hírekre reagálva, miszerint augusztus elsejétől már más főosztály alá tartozott az ügyelet, így nem az illetékes főosztályvezető lett elmarasztalva, közölte: a tényleges átadás átvételre, azaz az ügyrend és a munkaköri leírások pontosítása, a folyamatban lévő ügyek átadás-átvétele később, augusztus 29-e után történt meg. Az átadás átvételig a feladatokat a korábbi főosztályvezető (vagy ha szabadságon volt, a helyettese) határozta meg, ő kérte számon a feladatok végrehajtását. Az ügyelet átadása tehát augusztus 20-án még nem történt meg, sem jogi, sem fizikai értelemben. Most azonban már az ügyelet a Mentésszervezési Főosztályhoz tartozik.

Tatár Attila magjegyezte: Lamperth Mónika miniszter bizottságot hozott létre a bekövetkezett szakmai hiányosságok, hibák vizsgálatára, a felelősök megállapítására. Ennek alapján az OKF mindkét szakmai főigazgató-helyettesét felelősségre vonták. Első számú vezetőként, általános felelősségemre tekintettel a felelősséget ugyanakkor vele szemben is megállapították.

Alkalmi munkavállalók a tűzoltóságon

A kékkönyves foglalkoztatásról szóló tervezet kapcsán a főigazgató kijelentette: törvénytervezet nincs, tervezet, elgondolás viszont több is van. Tatár Attila fontosnak tartotta elmondani, hogy változás csak a tűzvédelem fejlesztésére, az állomány szolgálati körülményeinek javítására (a munkaidő csökkentéssel kapcsolatos kötelezettség végrehajtására) irányulhat. Kijelentette: komolyan gondolják, hogy meg lehet vizsgálni más – nem hivatásos – jogviszonyban foglalkoztatottak behatárolt beosztásban történő alkalmazásának a lehetőségét, feltéve, hogy megfelelnek a hivatásos tűzoltó beosztás betöltéséhez szükséges valamennyi (fizikai, képesítési, pszichikai stb.) követelménynek, továbbá alkalmazásukra, továbbképzésükre, gyakoroltatásukra rendszeres időközönként sor kerül. Az elgondolást rövidesen ismertetik és egyeztetik az érintett érdekképviseleti szervekkel.

Új rádiótávközlő rendszer láthatáron

A vezérőrnagy az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) megbízhatóságát felvető kérdésre reagálva kijelentette: az OKF-nek is vannak fenntartásai az EDR bevezetésével kapcsolatban. A rendszer tűzoltóságoknál történő bevezetése csak a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állása után történhet meg. A bevezetést mindenképpen teszt időszaknak kell megelőznie. A rendvédelmi minisztérium több szervezete már hónapok óta használja az EDR-t, az ott keletkező üzemeltetési tapasztalatok mindenképpen elősegítik a rendszer bevezetését a tűzoltóságoknál is. Tatár Attila hozzátette: garanciát csak arra tud vállalni, hogy nem támogat semmilyen, a biztonság, a tűzvédelem, vagy az állomány mentési feladatait veszélyeztető, vagy azt hátráltató megoldásokat.

Az online interjú teljes szövege itt érhető el.

Rovat
Témakör