Online interjú Budapest új tűzoltóparancsnokával

A várható átszervezésekről, a nyugdíjas visszafoglalkoztatás visszaszorításáról, és Synergonnal kötött szerződés felbontásáról nyilatkozott Varga Ferenc tű. ezredes a Lánglovagok.hu fórumában zajlott online interjúban.

Varga Ferenc (Fotó: Fővárosi Tűzoltóparancsnokság)
Varga Ferenc

„Úgy gondolom, hogy nincs ma az országban olyan ember, aki elégedett lenne a tűzoltók bérének színvonalával. Véleményem szerint az a munka, amit egy vonulós tűzoltó végez (veszély, felelősség, fizikai és szellemi leterhelés, stressz) szinte pénzben nem is kifejezhető” – írta Varga Ferenc tű. ezredes, fővárosi tűzoltóparancsnok a Lánglovagok.hu fórumában adott online interjújában. A parancsnok kérdésre válaszolva kifejtette, tudja, hogy havi 100 ezer forintból a mai árak mellett nagyon nehéz megélni és ebből adódóan ez komoly összefogást kíván meg a tűzoltó családoktól. Tisztában van azzal is, hogy a készenléti szolgálatot ellátó kollégák szabadnapjaikon másodállást kénytelenek elvállalni ahhoz, hogy megélhetésüket biztosítsák.

Varga Ferenc egyetért abban, hogy mindenkinek – köztük neki iss – az a vágya, hogy a tűzoltók kipihenten mehessenek szolgálatba, ezt parancsnokként el is várja, hiszen szolgálatot csak szolgálatra teljes mértékben kész tűzoltó láthat el. Nagyon reméli, hogy mihamarabb eljön az idő, amikor a szabadnapos tűzoltók pihenőidejüket családtagjaik mellett pihenéssel, kikapcsolódással, sportolással tölthetik. Bízik benne, hogy a jelenleg kidolgozás alatt lévő tűzoltói életpályamodell elő fogja segíteni az említettek megvalósulását.

Visszafoglalkoztatás

Az előző parancsnok által nagy létszámban visszafoglalkoztatottak kapcsán az ezredes arról tájékoztatott, hogy a nyugdíjas kollégákat státuszon, vagy illetménynélküli szabadságon, illetve GYES-en lévők helyén határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatnak. Ennek oka, hogy az elmúlt három évben több mint hétszázan – átlagosan 17 év szolgálati idővel, tapasztalattal rendelkező – került ki a készenléti és a hivatali állományból. Varga Ferenc jelezte, a nyugállományúak foglalkoztatását átmenetinek tekinti. Az elmúlt időszakban lejárt szerződéseket már nem hosszabbították meg, így „kimenő” rendszerben a foglalkoztatás meg fog szűnni.

A tűzoltó szakképzőn oktatás céljából foglalkoztatott nyugdíjasok szerződését 2010. december 31-ét követően úgy módosították, hogy a korábbi átalánydíjas megbízást megszüntették, helyette óraadói szerződést kötünk velük. Mindezt annak tudatában teszik, hogy nevezetteket akkor vegyék igénybe, amikor valóban szükség van rájuk, és erre az időre fizessenek. A foglalkoztatásukat a jövőben is tervezzük, figyelembe véve szakmai tudásukat, több évtizedes tapasztalatukat.

Synergon-ügy

Több kérdés érkezett a Synergontól több mint 180 millió forintért megrendelt riasztási rendszerrel kapcsolatban. Varga Ferenc azt írta, projekt megvalósítása során számos probléma merült fel, így késedelmes és hibás részteljesítés, olyan súlyos működési hibák, ami veszélyeztették a program szerződésszerű megvalósítását, a riasztási rendszer jövőbeni üzembiztos működését. A vállalkozó a hibákat teljes körűen a mai napig nem tudta kijavítani. A rendszer jelenleg nem üzemel.

A helyzet megnyugtató rendezése érdekében megvizsgálták a lehetséges jogi lépéseket, és olyan döntés született, hogy kezdeményezik a szerződés felbontását. Varga Ferenc hangsúlyozta: a szerződés felbontása az eddig kifizetett összegek visszaigénylését jelenti.

Átszervezések

Varga Ferenc a Tűzoltási Csoportok (TCS) tevékenységét a jelenlegi helyzetben különösen fontosnak tartja, amikor a területi vezetői állomány jelentősen megfiatalodott, kevés szakmai tapasztalattal rendelkezik. Elvárása, hogy a TCS-k tanítsák, segítsék és felügyeljék a területi állomány munkáját, ami a kárelhárítás vezetésének kizárólag indokolt esetben történő átvételét foglalja magában. De azt is jelenti, hogy hibák észlelése esetén a szükséges körben értékelik a végrehajtást, akkor is, ha ez az érintettek elmarasztalását jelenti.

A parancsnok a jelenlegi Roham1 bázisán egy Különleges Mentési Szolgálat (KMSZ) működtetését tervezi, mentési feladatokra speciálisan kiképzett állománnyal. A Kosciuszko Tádé utcai laktanyát Budavári Őrsként kívánja rendszerbe állítani. Az itteni állomány a KMSZ tartalékaként, különleges felkészültséget igénylő esetekben ugyancsak riasztható lenne.

Az ezredes kifejtette: a jelenlegi tűzőrségi rendszerben a 2-es fecskendők megszüntetését nem támogatja, ellenben vizsgálják annak lehetőségét, hogy a szerállomány összetételének változtatásával meghatározott tűzőrségeken 6 fős 2-es fecskendők álljanak készenlétben. Varga Ferenc megjegyezte: a tervek szerint a biztonsági tiszt a Tűzoltási Csoporttal vonulna.

Önkéntesek

A főváros, illetve az agglomeráció területén több – az önkéntességen alapuló – egyesület végez a tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos tevékenységet. Varga Ferenc szerint  az FTP a korábbi évtizedekhez hasonlóan a törvényben meghatározott feladatát ezen egyesületek nélkül is maradéktalanul el tudja látni. Azonban ezen szervezetek önkéntes munkavégzése, hasznossága a mentő-tűzvédelem területén megkérdőjelezhetetlen.

A parancsnok hangsúlyozta: az elsődleges működési körzetünkben tevékenykedő tűzoltó egyesületek a jogi és szakmai követelményeknek megfelelnek, országos szinten kiemelkedő tevékenységet végeznek. Varga Ferenc ugyanakkor közölte, az elmúlt időszakban az FTP és a főváros területén működő egyesületek közti együttműködési megállapodásokat felülvizsgálják.

Műegyetem

Az egyik olvasó kíváncsi lett volna, a januárban megbízott új parancsnok milyen tanulságokat vont le a három tűzoltó halálával végződő műegyetemi tűzesetből. Varga Ferenc ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, semmit sem remél jobban, mint azt, hogy a jövőben el tudják kerülni a hasonló tragédiák bekövetkezését. Ehhez mindannyiunk közös gondolkodása és cselekvése szükséges.

A teljes interjú – amely a beérkezett kérdések mennyisége miatt február 17-én és 28-án zajlott – itt olvasható.

Rovat
Témakör