Nincs sajtólistája a katasztrófavédelemnek?

A katasztrófavédelmi főigazgató életszerűtlen és ellentmondásos válasszal szerelte le az ombudsmant.

Az alapvető jogok biztosa nem találta megalapozottnak Kis-Guczi Péternek, a Lánglovagok.hu tűzoltóportál főszerkesztőjének panaszát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) sajátos sajtótájékoztatási gyakorlatával kapcsolatban.

A főszerkesztő március 20-án, a rendkívüli hóhelyzet kapcsán fordult az ombudsmanhoz. A vélt jogsérelem szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a sajtólistáról körülbelül egy éve eltávolította a hírportál e-mail címét, és az OKF szóvivője a felé írásban intézett többszöri kérés ellenére sem hajlandó elküldeni azon tájékoztatásokat, amelyeket más médiumok automatikusan megkapnak. A megyei igazgatóságok szóvivőinek elsöprő többsége szintén ezt teszi.

A főszerkesztő szerint ennek következtében a sajtótájékoztatókra szóló meghívók, veszélyhelyzeti kommunikációs célból szóló közlemények (beleértve a katasztrófariasztások közérdekű közleményeit) egyáltalán nem, vagy késve jutnak el a szerkesztőségbe. Így a március 14-én, illetőleg az azt követő napokban tapasztalt szélsőséges időjárásnál sem teljesítette a katasztrófavédelem a portál irányába a törvényi kötelezettségét.

Kis-Guczi Péter a panaszában felhívta a figyelmet, hogy egy veszélyhelyzetben, vészhelyzetben nem engedhető meg egy állami szerv részéről, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartott médiaszolgáltatót önkényesen kizárjon a tájékoztatásból, ezzel elzárva egy lehetőséget, kommunikációs csatornát, amely útján az emberek értesülhetnek a rendkívüli helyzetről, a rendkívüli helyzetben való teendőkről, akár a saját testi épségük megóvása érdekében.

Ezt képes volt elhinni az ombudsman?

A vizsgálat augusztus végén zárult le. Szabó Máté ombudsman megkeresésére Bakondi György tű. altábornagy, katasztrófavédelmi főigazgató azt válaszolta, hogy sem a hatályos, sem pedig az új szabályzat, illetve más normatív tartalmú előírás nem rendeli el hivatalos, regisztrált sajtólista létrehozását a katasztrófavédelmi szerveknél. Így sem az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, sem annak területi szervei nem rendelkeznek olyan külön sajtólistával, ami a hivatalos közlemények, anyagok megküldésére szolgál.

A főigazgató még arra is hivatkozott, hogy a 2013 márciusi helyzet során a kommunikáció hivatalos módja a közleményeknek az MTI-nek történő megküldésével, a médiaszolgáltatóknak az úgynevezett Marathon Terra rendszeren történő tájékoztatásával, valamint azoknak az OKF hivatalos honlapján történő közzétételével valósult meg. A tájékoztatás teljesebbé tétele érdekében az OKF sajtószóvivői a velük rendszeresen kapcsolatot tartó médiumoknak a közleményeket külön is küldték.

Bakondi György kijelentette: regisztrált jelentkezéssel bíró sajtólista útján semmilyen médium sem kap hivatalos értesítést, vagy anyagokat, ezáltal a katasztrófavédelmi szerveknek arra felvenni vagy abból törölni senkit nem állt módjában.

Gyenge pontok a vizsgálati jelentésben

Kis-Guczi Péter a vizsgálat eredménye ellen kifogással élt. Indoklása szerint nem igaz a főigazgató azon állítása, miszerint sem az OKF, sem a területi szervek nem rendelkeznek sajtólistával. Ennek bizonyítására példaként hozott egy sajtómeghívót, melyet július 17. 9:22-kor az Okf.SajtoSzovivo@katved.gov.hu címről Petróczi Tímea küldött meg e-mailben a médiaszolgáltatók részére. A dokumentumhoz egy olyan újságírótól jutott hozzá, aki szerepel az OKF sajtólistáján. Kis-Guczi Péter amúgy korábban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon kommunikációs területen dolgozott, és az általa összeállított sajtólistát örökölte meg Petróczi Tímea szóvivő.

A főszerkesztő azt is állítja, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szintén rendelkeznek sajtólistával. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a katasztrófavédelem sajtókommunikációjáról szóló szakdolgozatának 31. oldalán például a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtólistáját elemezte. Amúgy ez volt az a szakdolgozat, amelynek közvélemény-kutatása kiverte Bakondi Györgynél a biztosítékot.

Kis-Guczi Péter hangsúlyozta: a főigazgató állítása a sajtólistáról életszerűtlen, hiszen minden állami szerv, de még egy vállalkozás kommunikációjának is az alapja az e-mail címeket tartalmazó adatbázis, annak használata. Bakondi György amúgy az ombudsmannak adott válaszában saját magával került ellentmondásba, hiszen azt állította, a márciusi hóhelyzetben a szóvivők a sajtónak a közleményeiket e-mailben is megküldték, ilyenből azonban a Lánglovagok.hu egyet sem kapott.

A főszerkesztő felhívta a figyelmet, nem felel meg a főigazgató állítása arra vonatkozólag sem, hogy a márciusi hóhelyzetben a sajtót a Marathon Terra rendszeren keresztül tájékoztatták. Egyfelől a sajtó szűk köre rendelkezik hozzáféréssel, a sajtó szűk körének engedélyezték a belépést (a Lánglovagok.hu-nak a kérése ellenére sem), másfelől a hóhelyzetben pont ezt a kommunikációs csatornát nem alkalmazták, és emiatt az ATV nyomán szinte a teljes magyar média és a veszélyhelyzeti kommunikációs szakma erős felháborodásának adott hangot.

Javuló tendencia

Kis-Guczi Péter meglátása szerint a katasztrófavédelem kommunikációja az elmúlt időben jelentősen javult, és ebben közrejátszhatott, hogy a márciusi hókáosznál az OKF és területi szerveinek egy része kommunikációs szempontból megbukott (a szakdolgozat erről esettanulmányt közölt). Ma már a Lánglovagok.hu sajtómegkereséseinek nagy részét a szóvivők teljesítik, de az OKF sajtólistájára továbbra sem hajlandóak felvenni a portált. A probléma enyhítését szolgálja, hogy a médiaszolgáltatóknak e-mailben küldött meghívók egy töredékét az interneten nyilvánossá teszik.

Az ombudsmannak azon vizsgálata, miszerint a katasztrófavédelem honlapjai tiltják az onnan történő információ átvételét, még folyamatban van.

Rovat
Témakör