Beavatkozás közúti járművek baleseténél

Beavatkozás közúti járművek baleseténél

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Műszaki Mentési Szabályzat a következőket határozza meg a közúti járművel baleseténél történő beavatkozásra.

Vonulás

A vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen:

 • vonulás során a helyszín megközelítésével kapcsolatban lehetőség szerint további információkat kell beszerezni (torlódás, útlezárás, súlykorlátozás, magasság korlátozás), szükség szerint a vonuló egységek parancsnoka határozzon meg másik vonulási útvonalat;
 • a forgalom várható torlódása miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával ellentétes irányból, illetve a legközelebbi keresztező útról kell megközelíteni a helyszínt;
 • veszélyes anyag szállítása során bekövetkezett káresetnél a meteorológiai és terepviszonyok, valamint ezen szabályzat veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások előírásainak fokozott figyelembevételével történjen a vonulás.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • a járművön és vontatmányon elhelyezett veszélyt jelző táblák, bárcák alapján, illetve menetokmányból információszerzés a szállítmányra vonatkozóan;
 • életveszély esetén meg kell határozni a bajba jutott személyek számát,
  elhelyezkedésüket;
 • elektromos és más légvezeték, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelme szükséges-e;
 • biztonságos megközelítési, illetve a tűzoltó technika működési távolság lehetőségeinek felderítése;
 • jármű, rakomány elmozdulásának lehetősége;
 • időjárási viszonyok befolyásoló hatása.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • a rendőrség kiérkezéséig a helyszín biztosítása, forgalom elterelése, kárhely szükség szerinti lezárása;
 • intézkedni kell a terület biztosítására, a lakosságvédelmi intézkedések megtételére, szükség szerint a társszervek, illetve a közreműködő szakemberek [rendőrség, mentőszolgálat, az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: NSZSZ), közműszolgáltatók, közlekedési vállalatok, nemzetközi áthaladó szállítmány esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal] kirendelésére, valamint egyéb speciális erők, -eszközök riasztására;
 • a nem aktiválódott légzsák biztonsági rögzítéséről gondoskodni kell.

Beavatkozás

Egy kárhelyszínen több sérült járműnél, illetve több kárhelyszínen történő egyidejű beavatkozás esetén intézkedni kell, hogy lehetőleg az összes kárhelyszínen folyamatosan történjenek a mentési munkálatok.

Különös figyelemmel és körültekintéssel kell eljárni a sérült jármű(vek)ben a roncsok között lévő személyek felkutatásánál, mentésénél, melynek során figyelembe kell venni az orvos, illetőleg a mentők véleményét. A sérült, eszméleténél lévő személlyel folyamatos pozitív kommunikáció szükséges tartani. A pánikban lévő személyt lehetőség meg kell nyugtatni.

Kamion lökött a Dunába egy autót Budapesten
Közúti járművek balesetei + 21

Több sérült esetén az orvos, illetőleg a mentők véleményének figyelembevételével meg kell határozni a mentés végrehajtásának sorrendjét, gondoskodni kell a balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének kijelöléséről.

Meg kell akadályozni az anyagok további kifolyását, szétszóródását.

A már kifolyt, kiszóródott anyagok továbbterjedését, csatornába, közműalagútba, aknába való jutását körülhatárolással, árkolással, letakarással kell megakadályozni.

A felborult járművek felállítását, biztonságba helyezését a bevont szakemberek véleményének figyelembevételével, illetve közreműködésükkel kell végrehajtani.

A sérült közúti járművek áramtalanítását és elmozdulás elleni rögzítését haladéktalanul el kell végezni.

Intézkedni kell a kifolyt üzemanyag eltávolítására, a jármű(vek) teljes
feszültségmentesítésére, az akkumulátorok biztonságba helyezésére.

Gázüzemű gépjárművek balesete esetén a gépjármű gázellátó rendszerének épségét meg kell vizsgálni, és a gázcsapokat el kell zárni.

A sérült közúti jármű áramtalanítását és elmozdulás elleni rögzítését követően, ha nincs életveszély és a jármű nem okoz forgalmi akadályt, a helyszínt át kell adni a rendőrség, közútkezelő helyszínre érkező szakemberének.

Mentés közben törekedni kell a kárhelyszín legkisebb mértékű megváltoztatására (gépjárművek, roncsok, féknyomok), ezzel elősegítve a rendőrség helyszínelő tevékenységét.

A beavatkozás biztonsági előírásai

Gépjármű motorjának leállítása, áramtalanítás, az akkumulátor saruinak eltávolítása.

A jármű stabilizálása, mert a deformálódás miatt a súlypont megváltozhat, baleset-, illetve borulásveszély következhet be.

Fokozott figyelmet kell fordítani a járművekben elhelyezett biztonsági berendezésekre és azokat működtető rendszerekre, melyek hő- vagy mechanikai hatásra üzemszerű vagy attól eltérő folyamatokat idézhetnek elő.

Utómunkálatok

Az utómunkálat során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • a további környezeti károk megakadályozása;
 • a tűzoltási, kárelhárítási tevékenység befejeztével gondoskodni kell a forgalmi akadály megszüntetéséről, további veszélyhelyzeteket okozó körülmények elhárításáról, illetve a közútkezelő szervezet kirendeléséről.
Rovat
Témakör