Közúti járművekben keletkező tüzek beavatkozási szabályai

Közúti járművekben keletkező tüzek beavatkozási szabályai

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat a következőket határozza meg a közúti járművekben keletkező tüzeknél történő beavatkozásra.

Vonulás

A vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen:

 • a forgalom várható torlódása miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával ellentétes irányból, illetve a legközelebbi keresztező útról kell megközelíteni a helyszínt;
 • a veszélyes anyag szállítása során bekövetkezett tűzesetnél a meteorológiai- és  terepviszonyok, valamint a szabályzat veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások előírásainak fokozott figyelembe vételével történjen a vonulás.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • a járművön és vontatmányon elhelyezett veszélyt jelző táblák, bárcák, illetve menetokmányból a szállítmányra vonatkozó információszerzésre;
 • életveszély esetén meg kell határozni a bajba jutott személyek számát, elhelyezkedésüket;
 • elektromos és más légvezeték, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelme szükséges-e;
 • biztonságos megközelítési, illetve működési távolság lehetőségeinek felderítésére;
 • jármű, rakomány elmozdulásának lehetőségére;
 • az időjárási viszonyok befolyásoló hatásaira.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • oltóanyag szükségletének, fajtájának és alkalmazási módjának meghatározására;
 • a rendőrség kiérkezéséig a helyszín biztosítására, forgalom elterelésére, kárhely szükség szerinti lezárására;
 • intézkedni kell a terület biztosítására, a társszervek, illetve a közreműködő szakemberek kirendelésére, valamint szükség szerint az egyéb speciális erők, eszközök riasztására;
 • a jelzést követően – amennyiben szükséges – intézkedni kell az ADR ügyintéző helyszínre történő kirendelésére.

Életmentés

Az életmentést az alábbiak figyelembe vételével kell végrehajtani:

 • a feladatok végrehajtása során, ha rendelkezésre áll mentőszolgálat vagy a helyszínen segítséget nyújtó orvos, akkor véleményüket ki kell kérni;
 • a mentésre szoruló személyeket védeni kell a tűz, a hő, és a füst hatásától, valamint óvni kell a mentési munkálatok következtében létrejövő hatásoktól;
 • lehetőség szerint biztosítani kell a zavartalan orvosi ellátást.
Kigyulladt egy személygépkocsi Budapesten
Közúti járművek tűzesetei + 27

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani:

 • az üzemanyagtartály és a szállítmány káros felmelegedésének megelőzésére, tartalmának szétfolyására;
 • lehetőség szerint az áramtalanítás, feszültségmentesítés végrehajtására;
 • a járműben lévő, a tűz terjedését befolyásoló anyagokra;
 • a lerakódott szennyeződésekre;
 • a szállítmányból adódó egyéb veszélyekre;
 • a hő hatására szétrobbanó gumiabroncsokra;
 • a tehergépjármű felépítményére, a rakomány takaróanyagára;
 • az időjárási és terepviszonyokra;
 • a környezet változásainak folyamatos nyomon követésére;
 • járműszerelvények (utánfutós, pótkocsis járművek, nyerges vontatók) esetén a vontató jármű és a vontatmány lehetőség szerinti szétkapcsolására, és a nem égő rész biztonságos távolságra történő vontatására;
 • a még nem égő rakomány eltávolítására;
 • a zárt terek (főként raktér) nyitásakor kialakuló szúrólángra;
 • a tartályok, tartányok felhasadására.

Beavatkozás biztonsági előírásai

Gépjármű motorjának leállítása, járműszerelvény szétválasztása, rögzítése lehetőleg sugárvédelem mellett történjen.

Védősugár szerelésére abban az esetben is intézkedni kell, ha az oltás kézi tűzoltó készülékkel is végrehajtható.

Különös körültekintéssel kell elvégezni a jármű stabilizálását.

Fokozott figyelmet kell fordítani a járművekben elhelyezett aktív biztonsági berendezésekre és azokat működtető rendszerekre, melyek hő vagy mechanikai hatásra üzemszerű vagy attól eltérő folyamatokat idézhetnek elő.

Utómunkálatok

Az utómunkálatok során nagy figyelmet kell fordítani:

 • a további környezeti károk megakadályozására;
 • a tűzoltási, kárelhárítási tevékenység befejeztével gondoskodni kell a forgalmi akadály megszüntetéséről, további veszélyhelyzeteket okozó körülmények elhárításáról, illetve a közútkezelő szervezet kirendeléséről.
Rovat
Témakör