Jogalkotási hiba a gázfogyasztók tűzvédelmi előírásainál

A Nemzetgazdasági Minisztériumban nem értesültek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapvető változásáról.

Hatályba lépett a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosítása. A március 1-jei változás a jogszabály mellékleteként új Műszaki Biztonsági Szabályzatot is eredményezett.

Tűzveszélyességi osztály mégis?

Tűzveszélyességi osztály
Az NGM-ben nem tudják, hogy ilyen már nincs

A szabályzat szerint a 100 m3/h-nál nagyobb névleges térfogatáramú membrános (lemezházas) gázmérők helységeit “A” “Fokozattan tűz- és robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kell kialakítani. A mérőhelyiség bejáratához a tűzveszélyességi osztályt jelölő figyelmeztető táblát kell elhelyezni és 1 db 43A, 233B, és C oltási teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Ezzel csupán az a baj, hogy a tavaly márciusban hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) a helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását megszüntette. A tűzoltó készülék teljesítményére vonatkozóan viszont egyértelmű szabály, a korábbi előíráshoz képest némi enyhülés tapasztalható, mostanáig 55A, 233B, C vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék kellett.

Mennyi az annyi?

Alapvetően megváltozott a gázfogyasztó készülék helyiségénél a tűzoltó készülékek készenlétben tartására az előírás. Eddig a gázfogyasztó készülék összhőteljesítményéhez kötötték, 233 KW alatt nem is kellett tűzoltó készülék. Most ezt vezették be: “A gázfogyasztó készülék helyiségénél – a helyiségből és a helyiségen kívülről jól megközelíthető helyen – az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 591. § (1) bekezdés d) pontja szerint minden megkezdett 600 m2 alapterület után, de szintenként legalább 1 db ABC tűzosztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékeket (MSZ EN 3-7: 2004 + A1:2008 [Hordozható tűzoltó készülékek. 7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek] szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerinti, kell készenlétben tartani.”

Ezzel azonban az a baj, hogy a hatályos OTSZ-nek csak 289 paragrafusa van. A hivatkozás alapján egyértelmű, a Nemzetgazdasági Minisztériumban az előző OTSZ-szel, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel keverték össze az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet. Amíg az elrontott Műszaki Biztonsági Szabályzatot nem javítják, azon túl, hogy kell legalább egy tűzoltó készülék, nem tudható, milyen teljesítménynek kell megfelelnie. Egy azonban biztos, 233 KW összhőteljesítmény alatti gázfogyasztó készülékeknél is szükséges.

Hozzáértés hiánya a minisztériumban

A Lánglovagok.hu többszöri érdeklődése ellenére a Nemzetgazdasági Minisztérium nem adott magyarázatot a jogalkotási hibára. A tűzoltóportál úgy tudja, a módosítást előkészítő szakbizottság 2014 decemberében fejezte be a munkát. A rákövetkezendő évben a szakemberek jelezték az NGM-nek, hogy az OTSZ változása miatt felül kell vizsgálni a tervezetet, de a minisztériumban láthatóan csupán annyit tettek, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hivatkozásánál átírták a BM rendelet számát. 

Rovat
Témakör