Büntetés-végrehajtási és elmegyógyintézetek tüzeinek oltása

Büntetés-végrehajtási és elmegyógyintézetek tüzeinek oltása

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat a következőket határozza meg a büntetés-végrehajtási intézetek, valamint az elmegyógyintézetek, zárt osztályok tüzeinek oltásánál.

Általános előírás

A fogva tartásra rendszeresített létesítményekben történő bármely tevékenység, így a tűzoltás is, az intézmény parancsnoka és az általa megbízott személyek utasításainak betartása mellett lehetséges.

Felderítés

Kiérkezéskor a tűzoltásvezető azonnal vegye fel a kapcsolatot a biztonsági szolgálat illetékes munkatársával és kérje el a tűzvédelmi dokumentációkat (börtön alaprajza, közlekedési és mentési útvonalak, rabok elhelyezésére szolgáló ideiglenes menekítési területekről), valamint tájékozódjon a közművek kiszakaszolásáról. Az épület csatlakozó gázvezetékének lezárására, az épület részleges vagy teljes elektromos leválasztására csak a biztonsági személyzettel történt előzetes egyeztetés alapján, valamint a beavatkozást végző személyi állomány és őrzést végzők tartózkodási helyének beazonosítása után adhat utasítást a tűzoltásvezető.

Az épületen belüli felderítést csak légzésvédelmi felszereléssel és egyéb szükséges felszerelésekkel, eszközökkel ellátva sugárfedezet mellett legalább 3 fő tűzoltó végezze.

A tűzoltásvezető a felderítés során az épület jellegzetességeinek megfelelően végezze:

 • az életveszély gyors felderítését;
 • a tűz keletkezési helyének megállapítását;
 • a fokozott füstképződés határvonalának és terjedési lehetőségének megállapítását;
 • a tűz terjedését elősegítő helyiségek, berendezések elhelyezkedését;
 • a beépített tűzvédelmi berendezések használhatóságát;
 • a robbanásveszély felderítését.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • a külső felderítés alapján intézkedni kell a táplálás módjának megválasztásáról,
 • és dönteni kell a szerek kerítésen kívüli, illetve belüli felállítási helyeiről;
 • dönteni kell a zsilipelés sorrendjéről, csak a szükséges fecskendő mennyiséget határozzuk meg az intézmény területén;
 • törekedni kell az erők-eszközök maximális kihasználására, majd amennyiben indokolt a magasból mentő gépjárművek intézményen belüli felállítását kell elrendelni.

Életmentés

Az életmentést az alábbiak figyelembevételével kell végrehajtani:

 • az életmentést lehetőség szerint a beavatkozás helyét, irányát nem érintő
 • útvonalon kell végezni;
 • magasból mentő gépjárművel életmentésre csak akkor kerüljön sor, ha a természetes útvonalak a mentés végrehajtására alkalmatlanok, vagy túlságosan hosszú időt venne igénybe az azokon keresztül való mentés.

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • emeleti helyiségeket érintő tűz esetén, amennyiben a lefeketítést az épületen kívülről is el lehet végezni, magasból mentő gépjárművek alkalmazását előnyben kell részesíteni;
 • a rács megbontásával lehetőség van az alapvezeték gyors bejuttatására;
 • a behatoló rajok minden esetben vigyenek magukkal egy motoros korongos gyorsvágót, kézi, vagy akkumulátoros feszítővágót;
 • a tűzoltás vezetését legalább három fő területre kell osztani, a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli, a kerítésen belüli, és az épületben lévő beavatkozók irányítására külön raj vagy szakaszparancsnokot kell kijelölni;
 • a beavatkozók nyilvántartásáról és folyamatos ellenőrzéséről a kijelölt területek raj vagy szakaszparancsnokai kötelesek gondoskodni;
 • amennyiben indokolt, további területi vezetők szintenként is kijelölhetők;
 • több emeletszint egyidejű égésekor a beavatkozást lehetőleg a legfelső égő szintről megkezdve és a további égő szintek egyidejű oltásával kell végrehajtani;
 • beépített szárazvezeték igénybevétele esetén az arra csatlakoztatott táplálóvezetékbe, valamint a magasba szerelt alapvezeték épületen kívül lévő szakaszába osztót kell közbeiktatni;
 • az alapvezeték magasba szerelése a tömlővezeték lépcsőfokokra való fektetésével csak elkerülhetetlen esetben végezhető;
 • amennyiben több cella egyszerre ég, fel kell készülni arra is, hogy zendülés, vagy szökési szándékkal történt a tűz okozása ezért a közlekedés során minimum három tűzoltó és egy fegyőr közösen közlekedjen, és ha bármi jel mutatkozik a beavatkozó állomány elleni támadásra, az EDR rádión vészhívást kell adni.

Beavatkozás biztonsági előírásai

A tűzoltás megkezdésekor nagy hőhatásra kell felkészülni.

A munkálatok ideje alatt az épületben dolgozó beavatkozó állományról nyilvántartást kell vezetni.

Az épületben dolgozó beavatkozói állomány biztonsága érdekében az azonnali visszavonulás lehetőségét minden esetben biztosítani kell, valamint romhatáron kívül, az épületben tartózkodás teljes ideje alatt az épületben tartózkodókkal legalább azonos szintű védőfelszerelésekkel ellátva minimum 2 fő álljon készen. Az épületben dolgozó beavatkozói állomány létszámának növekedésével arányosan a biztosításban résztvevők számát is növelni kell.

Amennyiben a munkálatok előreláthatóan hosszabb ideig tartanak, a tűzoltásvezető képezzen megfelelő létszámú tartalékot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket (pihenőhely, melegedő, folyamatos orvosi biztosítás, illemhely, étkezés, védőital, üzemanyag-ellátás).

Rovat
Témakör