Ál-katasztrófavédelmi riogatás büntetlenül

A rendőrséget és az ügyészséget nem izgatja, ha egy internetes oldal hamisan a katasztrófavédelemre hivatkozva riasztást ad ki nagyon erős földrengés közeli bekövetkezéséről.

A hatóságok nem kívánnak véget vetni az interneten terjedő álhíreknek még akkor sem, ha abban a katasztrófavédelemre hivatkozva a fél ország romba dőlésére figyelmeztetnek. Ismerjék meg K., a felháborodott állampolgár történetét a magyar rendőrséggel és ügyészséggel!

A bejelentés

K. meglepődve tapasztalta, hogy az egyik ismerőse a Facebookon megosztotta a mindenegyben-blog.net hírét, miszerint „Riasztott a katasztrófa védelem, 8 -as erősségű földrengés várható!!!!!!!!!”

A mindenegyben-blog.net hamis riasztása
A mindenegyben-blog.net hamis riasztása

K. nem a mindent tudatlanul megosztók táborába tartozik, a tartalomból és az internetcímből egyből levette, hogy csak lájkvadászatról van szó. Mégsem akarta annyiba hagyni, így június 9-én küldött egy e-mailt az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK):

„Tisztelt Rendőrség!

Ezt a Facebookon valaki tudatlanul nemrégiben megosztotta:
http://mindenegyben-blog.net/riasztott-a-katasztrofa-vedelem-5-os-erossegu-foldrenges-varhato/

Véleményem szerint ez akár közveszéllyel fenyegetés is lehet.

Kérném szíveskedjenek kivizsgálni az ügyet, és szükség esetén mindenegyben-blog.net készítője ellen eljárást indítani.

A 2013. évi CLXV. törvény alapján kérném a tájékoztatásomat a tett intézkedésekről a […] címen.

Tisztelettel, [..]”

Az elutasítás

Az ORFK Központi Panaszirodája június 15-én e-mailben tájékoztatta K.-t, hogy a bejelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak továbbították. Itt a Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályra került, amely azonban június 23-án kelt határozatával azt tudatta, hogy a XI. Kerületi Rendőrkapitányságra tették át a feljelentést.

Ott túl nagy energiát nem fektettek az ügybe, csupán egy rövid telefonbeszélgetést ejtettek K.-val, amelyből a bejelentő azt szűrte le, hogy a rendőrségnek gőze sincs a Facebook működéséről, nem értik a problémát, de nem is akarják megérteni. Mindez a július 18-án kelt elutasításból ki is tűnik:

„[…] bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2016.06.09 napon a Facebook közösségi oldalon tudatlanul megosztott egy cikket a mindenegyben-blog.net oldalról, mely szerint 5-ös erősségű földrengés várható.

A feljelentés kiegészítés során megállapítást nyert, hogy egy hasonló cikk található a mindenegyben-blog.net oldalon, ahol 8-as erősségű földrengést jósolnak. A cikk nem tartalmaz pontos adatok csupán azt, hogy Magyarországon nagyon ritka jelenség, ilyen 10-20 évente következhet be.

A közveszéllyel fenyegetés csak akkor valósul meg, ha az állítás valótlan, azaz a közveszéllyel járó esemény jövőbeli bekövetkezése nem várható.

Tekintettel arra, hogy a földrengés bekövetkezésének esélye csekély, azonban nem kizárható, így bűncselekmény nem valósult meg, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.”

A panasz

K. reményt látott a rendőrségi határozat azon mondatában, hogy 8 napon belül panaszt lehet tenni. Élt is a lehetőséggel.

Részlet a panaszból:

„A feljelentés elutasításában tévesen állítják, hogy a bejelentésem egy 5-ös erősségű földrengés előrejelzésére irányult. Ahogy egyértelműen látszik, az 5-ös számot csak a link tartalmazza, nem azt kell nézni, hanem az oldal tartalmát, ahol 8-as szám van.

A feljelentés elutasításában tévesen állítják, hogy az ellen tettem feljelentést, aki a linket a Facebookon megosztotta. A bejelentésem az ellen irányult, aki a mindenegyben-blog.net oldalon  a sérelmezett tartalmat elhelyezte.

Az oldal szerkesztője egy törvény által létrehozott állami szervezetre, a katasztrófavédelemre hivatkozik. Ez a valótlan hivatkozás már önmagában jogsértő, hiszen ilyen nyilatkozatot, riasztást a katasztrófavédelem, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, azok területi és helyi szervei tudomásom szerint nem adtak ki.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálható információ szerint a Richter-skála szerinti 8-as földrengés nagyon erősnek minősül, több száz kilométeres körzetben súlyos károkat, többméteres lezökkenéseket, hegyomlásokat eredményez.
 
A Wikipedián található írás szerint Magyarországon az eddig mért legerősebb földrengés 5,6-os erősségű volt, és 1956. január 12-én történt.

A riasztás szóval az oldal szerkesztője egyértelműen arra utal, hogy itt rövid úton, legfeljebb napokon belül bekövetkező eseményről lesz szó.

A szöveg teljes értelmezéséből tehát az következik, a katasztrófavédelem figyelmezteti Magyarország lakosságát, hogy rövid időn belül az ország jelentős területét érintő katasztrófa történik, mely során házak omlanak össze, hegyomlások következnek be.

A feljelentés elbírálásakor a XI. kerületi kapitányságról telefonos megkeresést kaptam, a rövid beszélgetés alatt pedig felajánlottam a személyes meghallgatásomat, hogy részletesebben elmagyarázhassam az ügy hátterét. Erre a rendőrség nem tartott igényt. Így elegendő információ nem állt a hatóság rendelkezésére, hiszen a bejelentésemet nem feljelentésnek szántam, így a 2016. június 9-én kelt e-mailben részletekkel sem szolgáltam.

Az interneten egy egyszerű kereséssel megállapítható, hogy Facebookon számtalan csoport létezik, melyen kizárólag vagy nagyrészt csak a tárgyi honlapról osztanak meg tartalmakat, terjesztenek valótlan információkat. Sokan tudatlanul pedig ezeket tovább osztják a közösségi oldalakon. Ez az emberekben félelmet kelthet, pánikot okozhat, különösen azért, mert egy olyan szervezet nevében történik a hamis információ terjesztése, amelynek jelentős feladata van a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elhárítása terén.

[…]

A Facebookon való megosztásokból az tűnik ki, az általam sérelmezett „riasztás” 2016. február elején került ki a portálra, majd áprilisban kapott szárnyra a közösségi oldalon.

A határozat szerint jelen ügyben azért nem valósul meg közveszéllyel fenyegetés, mert a földrengés bekövetkezésére van esély.

Ez az indoklás álláspontom szerint több okból sem állja meg a helyét:

  • az oldal szerkesztője egy állami szervezetre utalva, lényegében annak nevében „riogat”;
  • Magyarországon ilyen erős földrengés még sosem történt, a bekövetkezése rendkívül alacsony;
  • a tudomány még nem tart olyan szinten, hogy ilyen általános előrejelzéseket lehessen adni, még csak próbálkozások, kísérletek vannak rá;;
  • februártól mostanáig Magyarországon 8-as erősségű földrengés nem történt, tehát az esemény nem következett be;
  • a portál célja feltehetőleg az ott lévő, Youtube videónak álcázott képre való kattintás, amelyre való kattintás feltehetőleg olyan következménnyel jár, amire az olvasónak nem volt szándéka. Például egy olyan oldal lájkolása a Facebookon, amit nem is ismer. Ez viszont informatikai szempontból akár vírusnak is tekinthető. A hamis információ terjesztése tehát nem tájékoztatási, hanem más cél érdekében egy szándékos cselekedetként értékelhető.

Amennyiben a határozatban megadott indoklás életszerű lenne, úgy a jogalkotói szándékkal ellentétesen a közveszéllyel való fenyegetés tényállását teljesen kiüresítené a rendőrség, hiszen ha csekély is, de mindenre van esély.

Az indoklásom alapján kérem, ismeretlen tettes ellen induljon nyomozás közveszéllyel fenyegetés bűntettének gyanúja miatt, az eljárás pedig terjedjen ki jelen panaszomban felsorolt Facebook oldalak szerkesztőire is, hogy azok szándékos félrevezetésből terjesztették-e a hamis információt, ami álláspontom szerint bűncselekményt megvalósíthat.”

Az ügyészségi elutasítás

Mivel a nyomozó hatóság határozatával szemben az nyújthat be panaszt, akire nézve az közvetlen rendelkezést tartalmaz, a Budapest XI. és XXII. Kerületi Ügyészség elutasította a panaszt. Az indoklás szerint a jogalkotó a közveszéllyel fenyegetés bűntettét a köznyugalom elleni bűncselekmények körében helyezte el, mely bűncselekmények a köznyugalmat, a nyugodt társadalmi légkört sértik, így az ilyen bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásokban természetes személy sértettként való fellépése fogalmilag kizárt.

K. nem jogász, de laikusan azt gondolta, ha a Facebook üzenőfalán megjelenik egy hamis katasztrófavédelmi riasztás, úgy gondolja, ebben az ügyben ő is sértett. Vagy legalább a panasz alapján az ügyészség észhez téríti a rendőrséget, és hivatalból indít büntetőeljárást. Tévedett.

Mit szól hozzá a katasztrófavédelem?

A Lánglovagok.hu tűzoltóportál a „riasztással” kapcsolatban megkérdezte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot. Hajdu Márton szóvivő így reagált: „Természetesen minden olyan esetet megvizsgálunk, amikor a szervezetre hivatkozva valótlan állítás jelenik meg, jogosulatlanul adja ki magát valaki a szervezet tagjának vagy – megfelelő szakmai végzettség nélkül – szakembernek kiadva magát félrevezető nyilatkozatot tesz. Ezt követően indokolt esetben megtesszük a szükséges lépéseket.”

Várjuk…

Rovat
Témakör