Ötmilliárdos pulykapénz a tűzoltóknak

Ötmilliárdos pulykapénz a tűzoltóknak

A hivatásos tűzoltók egyenként bruttó 500 ezer forintnyi plusz juttatást kapnak.

A Magyar Közlöny december 27-i, 219. számában a megjelent a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása.

A hivatásos tűzoltókra is vonatkozó rendelet értelmében a rendvédelmi szerv 2019. december 1. napján hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagja bruttó 500 ezer forint mértékű egyszeri fegyveres testületi juttatásra jogosult, amit az év utolsó napjáig kell kifizetni.

Nem jogosult a juttatása a rendvédelmi szerv hivatásos állományának azon tagja,

  • aki a kifizetés hónapjának első napján illetményre, illetve távolléti díjra nem jogosult,
  • akinek a kifizetés hónapjának első napján a 2015. évi XLII. törvény 165. § (1) bekezdése alapján távolléti díjának 50%-át vagy teljes illetményét vissza kell tartani,
  • aki a kifizetés hónapjának első napján vezénylés jogcímén lát el hivatásos szolgálatot, kivéve, ha az illetményét a Belügyminisztérium vagy a belügyminiszter irányítása alatt álló szervezet állapította meg a 2015. évi XLII. törvény illetményre vonatkozó szabályai alapján,
  • vagy aki a kifizetés hónapjának első napján felmentési idejét tölti.

A juttatásra jogosult továbbá

  • a hivatásos állomány volt tagja, ha a szolgálati viszonya a 2019. január 1. és 2019. december 1. közötti időszakban a szolgálatteljesítés közben elszenvedett sérülés vagy maradandó fogyatékosság következtében szűnt meg,
  • a hivatásos állomány 2019. január 1. és 2019. december 1. közötti időszakban szolgálatteljesítés közben elhunyt tagjának örököse.

Nagyra értékel a kormány

Szintén december 27-én, a Magyar Közlöny 218. számában kihirdették a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozatot, amelyből kiderül, hogy a katasztrófavédelemnél személyi juttatásokra 5 milliárd 92 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 891,1 millió forint kifizetéséről kell gondoskodni.

A kormányhatározat azt is tartalmazza, a kormány kinyilvánítja, hogy Magyarország biztonságának garantálása a kormány politikájának egyik alappillére, ezért nagyra értékeli a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját, továbbá megállapítja, hogy a haza szolgálatát az államnak minden rendelkezésére álló eszközzel el kell ismernie.

Rovat
Témakör