Bizonytalanság a tűzvédelmi szakvizsgák körül

Bizonytalanság a tűzvédelmi szakvizsgák körül

Ellentmondásos kormányzati kommunikáció, hallgatásba burkolózó katasztrófavédelem.

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben továbbra sem egyértelmű a tűzvédelmi szakvizsgák megtartásának lehetősége.

A március 17-én hatályba lépett 46/2020. (III. 16.) kormányrendelet az alábbiak szerint határoz:

  • A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.
  • Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.
  • Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
  • Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

Az nem igényel különösebb magyarázatot, hogy az 1996. évi XXXI. törvény által előírt, 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben szabályozott tűzvédelmi szakvizsga nem minősül zenés, táncos rendezvénynek vagy sportrendezvénynek. A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvényből pedig megtudhatjuk a gyűlés fogalmát, miszerint az a legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel. Ez se húzható rá a tűzvédelmi szakvizsgára.

De akkor mi az a rendezvény, amely megnevezést a korábban hatályos, a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény használta a gyülekezési jog gyakorlása keretében békés összejövetelekre, felvonulásokra és tüntetésekre.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szabadtéri rendezvényt definiál, ami az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a rendezvény szervezett közösség keretein belül rendezett (ünnepi vagy szórakoztató jellegű) összejövetel.

Mindezekből az következik, hogy a kormány tiltása a tűzvédelmi szakvizsgára nem vonatkozik, sőt, a kormányrendelet részint értelmezhetetlen.

A Lánglovagok.hu a Belügyminisztériumtól próbálta megtudni, hogy a tiltás a tűzvédelmi szakvizsgákra is kiterjed-e, ha igen, akkor ezt jogilag hogyan tudják alátámasztani. A válaszok azonban ellentmondásosak, illetve mellébeszélések.

Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály (2020. március 19 10:19.):

„Elektronikus úton megküldött levelére válaszolva tájékoztatjuk, hogy tűzvédelmi szakvizsgák jelenleg nem tarthatóak.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletet a Kormány Magyarország Alaptörvényének 53. cikk (2) bekezdésében rögzített veszélyhelyzetben adta ki. A jogszabály rendkívüli intézkedéseket vezet be – ilyen például a rendezvény és gyűlés helyszínén történő tartózkodásra vonatkozó általános tilalom, függetlenül a helyszín jellegétől és a résztvevők számától. A jogalkotó nem tesz különbséget rendezvény és gyűlés, magánterület és közterület között, ahogyan nyilvános és zártkörű összejövetelek, események között sem, a tilalom egyetemleges, csak szűk körben enged kivételt az általános tilalom alól: ezek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény is csak nézők részvétele nélkül tartható meg.

A jogalkotói szándék egyértelműen a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, emiatt a rendeleti szabályozás célja, hogy korlátozza az emberek közötti érintkezési lehetőségeket a járvány terjedésének gátlása érdekében.”

Belügyminisztérium Ügyeleti Központ (2020. március 19. 17:59.):

Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az oktatás nem minősül rendezvénynek. A jogszabályi előírások betartásával a rendezvények megtarthatók.”

Koronavírus Sajtóközpont (2020. március 20. 13:30):

„A részletszabályok jelenleg kidolgozás alatt állnak.

A koronavírussal kapcsolatok legfrissebb hírekről, valamint aktualitásokról a www.koronavirus.gov.hu  weboldalon tájékozódhat.

Vigyázzunk egymásra!

Mi a katasztrófavédelem álláspontja?

Az oktatásszervező köteles a tűzvédelmi szakvizsgát a tűzvédelmi hatóságnak előzetesen írásban bejelenteni. A katasztrófavédelem tehát pontosan tudja, hogy hol és mikor történnek a felkészítő tanfolyamok, vizsgák.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Lánglovagok.hu többszöri érdeklődésére sem közölte, hogy a tűzvédelmi hatóság elfogad-e szakvizsgára bejelentést, a már bejelentett szakvizsgákat törölte-e, illetve március 17-től országosan hány alkalommal (helyszínen) tartottak tűzvédelmi szakvizsgát.

A Lánglovagok.hu által megkérdezett oktatásszervezők úgy döntöttek, hogy szüneteltetik a szakvizsgáztatást, valaki a résztvevők egészségének megóvása miatt, valaki a félelem miatt megcsappant jelentkezők száma okán.

Komoly bajba kerülhet az, akinek az öt évig érvényes bizonyítványa lejár. Az ugyanis a jogszabályban meghatározott 16 foglalkozási ágban, munkakörben nem dolgozhat. A problémára a Lánglovagok Egyesület már március 12-én közérdekű bejelentésben hívta fel a belügyminiszter figyelmét. Azóta a kormány csak olyan intézkedést hozott, hogy a lejárt okmányok érvényessége a veszélyhelyzet megszűnése után még 15 napig érvényesek, ez azonban a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványokra nem terjed ki.

Április végére akár több ezer fő lehet az, aki a lejárt szakvizsgája miatt nem tud dolgozni, ezzel a megélhetése is veszélybe kerül. Mindenképpen szükség lenne azonnali intézkedésre a bizonyítványok érvényességének meghosszabbítása terén.

Rovat
Témakör