Nem mondhatnak fel a tűzoltók

Nem mondhatnak fel a tűzoltók

A veszélyhelyzet miatt rendkívüli kormányrendelettel írták felül a szolgálati törvényt.

A veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja a hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem mondhat le – áll a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletben, amely április 6-án lépett hatályba.

A koronavírus elleni védekezés kapcsán hozott kormányrendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 84. §-át írja felül, mely szerint a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyáról – a szükségállapot vagy rendkívüli állapot idejét, valamint a váratlan támadás időszakát kivéve – lemondhat.

A kormányrendelet a Hszt.-ben nem érintette az azonnali hatályú lemondást, de az arra az esetre vonatkozik, ha a szolgálati elöljárója részéről a hivatásos állomány tagját a törvényben meghatározott jogaiban vagy emberi méltóságában olyan súlyos sérelem érte, amely miatt szolgálati viszonyának fenntartása nem várható el tőle.

A 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet azt is kimondja, hogy a Hszt. 82. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően – a kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos tudomásul vétel visszavonása nem eredményezi a szolgálati viszony törvény erejénél fogva történő megszűnését.

Emellet a Hszt. 82. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – nem szűnik meg a hivatásos szolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az ott meghatározott képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének önhibából történő elmulasztása esetén. A hivatásos állomány tagjának lehetősége van arra, hogy a képzési és vizsgakötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnésétől számított három hónapon belül teljesítse.

Rovat
Témakör