Tűzvédelmi szakvizsga- és szakértői-bizonyítványok érvényessége a veszélyhelyzet után

Tűzvédelmi szakvizsga- és szakértői-bizonyítványok érvényessége a veszélyhelyzet után

Az egyiknél 15, a másiknál 180 nap a haladék.

A járványügyi veszélyhelyzet idejére az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szabályozta a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányainak érvényességét úgy, hogy azok a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek. E szabályt azonos tartalommal fenntartotta az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése is.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet hivatkozott rendelkezésének hatályon kívül helyezése esetén az előírás további alkalmazására a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) ad iránymutatást. A Jat. 15. § (2) bekezdése értelmében a jogszabályi rendelkezést a hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell. E törvényi szabályból következően a hivatalos okmánynak minősülő tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes, mivel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése nem alkalmazható, mert az a rendelkezés a magyar hatóság által kiállított hivatalos okmányokra vonatkozik, a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványt pedig nem hatóság állítja ki.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a 2020. évi LVIII. törvény viszont alkalmazható a tűzvédelmi szakértői-bizonyítványra, amely így a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényes.

A koronavírus miatti veszélyhelyzet június 18-án szűnt meg.

Rovat
Témakör