Megszűnt a veszélyhelyzet

Megszűnt a veszélyhelyzet

Átmeneti intézkedéseket hoztak, valamint járványügyi készültség címén új átmeneti szabályok születtek.

A Magyar Közlöny 2020. évi 144. és 145. számában június 17-én kihirdették azon jogszabályokat, melyek a veszélyhelyzet megszűnését másnaptól elrendelték, egyúttal bevezették a járványügyi készültséget, és ahhoz kapcsolódóan különféle rendelkezéseket hoztak.

A különleges jogrend által adott felhatalmazás alapján hozott kormányrendeletek hatályukat vesztették. Tűzvédelmet érintően két figyelemre méltó átmeneti, illetve járványügyi szabály született.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos felülvizsgálatára, karbantartására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Rovat
Témakör