Nem számít a tűzoltási felvonulási terület Albertfalván

Nem számít a tűzoltási felvonulási terület Albertfalván

A tűzvédelemnél az önkormányzatnak fontosabb a minél több parkoló.

Egy lakástűz is rávilágított arra, nagyon veszélyes játékot űz a helyi önkormányzat Budapesten, a XI. kerületben.

A Fegyvernek utca Építész utca és Vegyész utca közötti szakaszán három 10 emeletes panelház áll. A lakóépületek nyugati oldalán az úttest két szélén ferde parkolót létesítettek, így a szabad útszélesség valamivel több, mint 3 méterre csökkent.

Csakhogy ezen három lakóépületnek az építési engedélyét 1976-ban adták ki, ami azt jelenti, hogy az MSZ 595/4-74-es szabvány alapján az épületek mindkét hosszanti oldalán tűzoltási felvonulási területet kell kialakítani.

Az előírás szerint a tengelytávolság az épülettől 8-14 méter. A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói vízszerzési helyeken gépjárműparkolót tervezni és elhelyezni nem szabad. Az útszélességet feltehetőleg kifelejtették a szabványból, mert a szabályozás elődje, a BM TOP 5-65 ágazati szabvány 4,2 métert, utódja, az MSZ 595/4-79 6,1 métert írt elő.

Az épületek keleti oldalán egy fokkal jobb a helyzet. Ott csak az egyik oldalon parkolnak autók, így könnyebb helyzetben vannak a tűzoltók. Viszont egyirányú útszakaszról van szó, ezért a bal oldalon nem lehetne megállni és várakozni, hiszen nem maradna a jármű mellett az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 40. § (2) bekezdése által előírt 5,5 méter szabad hely.

A magasból mentés egyik nagy ellensége a fák. Ezért is szerencsésebb lenne, ha a jobb oldalon parkolnának az autók. Erre mit csinált az önkormányzat? Bal oldalra létesített mozgássérült parkolót. Nem csoda, hogy inkább arra az oldalra állnak a kocsikkal, ami szabálysértés.

A nyugati oldal átalakításának a föld feletti tűzcsapok és előtte az úttesten lévő vízfőelzárók is áldozatul estek. A tűzcsapoknál a létesítési követelmény szerint gépjárműparkolót ki se lehetett volna alakítani, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint pedig közmű nyitó- és zárószerkezetének hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Tűzeset után megdöbbentő válasz

A problémák sorára a Lánglovagok Egyesület augusztus 11-én közérdekű bejelentésben hívta fel az önkormányzat figyelmét. A sors fintora, hogy a Fegyvernek utca 2. számú lépcsőházban szeptember 3-án egy 9. emeleti lakás kigyulladt. Egy szolgálaton kívüli rendőrnek köszönhetően nem történt tragédia, a XI. kerületi rendőrkapitányság vizsgálati osztályvezetője ugyanis a tüzet észlelve azonnal az adott szintre sietett, s miután látta a résnyire nyitott ajtónál, hogy egy idős nő van a földön a lakásban, kimentette.

A két oldalon ferde parkolóval szegélyezett úton a tűzoltóautók ugyan elfértek, a magasból mentő szer esetében pedig az volt a szerencse, hogy a főbejárattal szemben ki volt hagyva két parkolóhely.

A tűzeset utáni napon érkezett meg a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Osztályáról a válasz. E szerint a Fegyvernek utcai forgalmi rend módosítását a parkolási nehézségek enyhítése érdekében lakossági kérésre szaktervező céggel megterveztették és a budapesti utak forgalomtechnikai kezelőjeként a Budapest Közút Zrt.-vel engedélyeztették. Az útburkolati jelek felfestésére a jóváhagyott terv szerint került sor, annak újabb módosítását nem tervezik.

Az osztályvezető szerint a keleti oldalon a parkolással sincs baj, mert a KRESZ nem tiltja az egyirányú úton a bal oldali parkolást. Abban az esetben, amennyiben nem áll a jobb oldalon gépjármű, meg lehet állni a bal oldalon is, mivel a 3 méter szabad útszélesség itt is rendelkezésre áll.

A válaszból az is kiderült, hogy a közelmúltban forgalomtechnikai tervet készíttettek és engedélyeztettek a Fegyvernek utca páratlan, valamint az adott házak keleti oldalán és az átkötő utak között a parkolás szabályozására, mely által – ugyancsak lakossági kérésre – több gépjármű várakozhat majd az adott utcában. A kivitelezésre a szükséges pénzügyi fedezet megléte esetén kerül majd sor.

Az osztályvezető közölte, amennyiben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint illetékes hatóság felszólítja őket a jelenlegi parkolási rend módosítására, az előírtak szerint természetesen új tervet készíttetnek és a forgalomtechnikai változtatást a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet megléte esetén megrendelik az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló kivitelezőtől.

Hiányzó szakértelem

A Közlekedési Főosztály vezetője egyszerűen téved, nincs tisztában a KRESZ-szel, mert a keleti oldalon csak akkor lehetne a bal oldalon parkolni, ha a jobb oldalon megtiltják a várakozást. Ezen útszakasz átalakítása pedig sötét jövőt vetít előre, mert azt sejteti, az amúgy is balesetveszélyes ferde parkolással itt is teljesen el akarják lehetetleníteni a tűzoltást és mentést.

Döbbenetes az is, hogy sem a szaktervező cég, sem a Budapest Közút Zrt. nincs tisztában azzal, a forgalmi rend változásánál vizsgálni kell az út menti épületekre, valamint a tűzcsapokra vonatkozó létesítési szabályokat is.

A Lánglovagok Egyesület úgy véli, az épületek keleti oldalán csak a menetirány szerinti jobb oldalon lehetne párhuzamos várakozást engedni. A nyugati oldalon kompromisszumos megoldásként legalább az út egyik oldalán a ferde parkolás helyett párhuzamos parkolás szükséges. A tűzcsapoknál a megállást és várakozást meg kell tiltani, illetőleg a főbejáratoknál és a hátsó kijáratoknál az út mindkét oldalán fel kell számolni a parkolást 6-8 méter hosszúságban.

A tűzeset után a Fegyvernek utca 2. szám lakóinak talán nem kell külön magyarázni a tűzvédelem fontosságát, és megértik, fontosabb, mint a bejárattól 50 méteren belüli parkolás.

Rovat
Témakör