Középmagas és magas épületek tüzeinek oltása

Középmagas és magas épületek tüzeinek oltása

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat a következőket határozza meg a középmagas és magas épületek tüzeinek oltásánál.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • valamennyi szinten, a tűz és a füst által közvetlenül, valamint közvetetten veszélyeztetett személyek várható számára, tartózkodási helyére;
 • a lehetséges menekítési útvonalakra, esetlegesen átmeneti védett terekre, különösen a külön tűzszakaszokra;
 • a tűz pontos helyének megállapítására, a terjedés várható irányára, különös tekintettel az épületben lévő tűz terjedést elősegítő épületgépészeti vezetékekre, csőhálózatokra, faláttörésekre, közmű strangokra, homlokzati szigetelőanyagokra; d) robbanásveszélyre;
 • a létesítmény területén lévő tűzvédelmi berendezésekre és azok használhatóságára;
 • személyfelvonók állapotára, esetleg bent rekedt személyekre, valamint a biztonsági lift használatának lehetőségére;
 • a nyomásalatti fali tűzcsapok alkalmazhatóságának lehetőségére;
 • magasból mentő gépjárművek felállítási helyének biztosítására;
 • a hő és füstelvezetés lehetőségeire.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítésénél nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • a sugarak működtetéséhez szükséges alapvezetéket lehetőség szerint az orsótérben vagy a külső falsíkon felhúzással kell szerelni. Amennyiben lehetséges, az osztó helye az égő szinten, vagy afelett legyen meghatározva. Magasból mentő gépjárművek alkalmazása során mérlegelni kell a gémrendszerre szerelt felszálló vezeték vagy a létrára fektetett tömlő alkalmazását;
 • középmagas és magas épületeknél lehetőség szerint törekedjünk a nedves felszálló vezetékek és fali tűzcsapok használatára;
 • a tűzoltásvezető mérlegelje az épület kiürítésének szükségességét.

Életmentés

Az életmentést az alábbiak figyelembevételével kell végrehajtani:

 • az életmentést lehetőleg a beavatkozás helyét és irányát nem érintő útvonalon kell végrehajtani;
 • amennyiben a kiépített útvonalak nem használhatók, akkor magasból mentő szerek alkalmazásával kell az életmentést végrehajtani;
 • az átvizsgált helyiségekről kimutatást kell készíteni;
 • fel kell készülni a személyek elrejtőzésére (elsősorban gyermekkorúak).
Konyhatűz egy hetedik emeleti lakásban Budapesten
Tűzesetek középmagas lakóépületekben + 15

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • a tűzoltásvezető a tűzoltás során az alkalmazható oltási mód meghatározásakor lehetőleg a legkisebb kárral járó megoldást válassza;
 • a tűzoltás során a tűzoltásvezető vegye figyelembe a lehulló tárgyak, törmelékek által okozható károkozás lehetőségét;
 • a tűzoltás valamennyi fázisában a tűzoltásvezető figyelme terjedjen ki a tűz, füst által ténylegesen, valamint feltételezhetően érintett helyiségekkel azonos légtechnikai, épületgépészeti rendszerben lévő helyiségek átvizsgálására akár erőszakos behatolás útján is;
 • a tűzoltásvezető kísérje figyelemmel az épület statikai állapotában bekövetkezhető változásokat, szükség esetén intézkedjen statikus szakember helyszínre rendeléséről;
 • a biztonsági lift kivételével a felvonók földszintre történő lehívására és kiiktatására, szükség szerinti őrzésére;
 • amennyiben az épület rendelkezik talajszint alatti helyiséggel, pincével, mélygarázzsal, a tűzoltásvezető szükség esetén intézkedjen vízeltávolításra.

A biztonsági ajtókkal, rácsokkal kapcsolatos tűzoltói beavatkozás szabályai:

 • a zárt ingatlanba történő behatolásokkor, a tűzre, füstre utaló körülmény és a felmerülő közvetett vagy közvetlen életveszély kapcsán mindenkor a 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet előírásai az irányadók. Az előírások figyelembevételével a tűzoltás és az életmentés végrehajtása érdekében a beavatkozást haladéktalanul meg kell kezdeni abban az esetben is, ha a tulajdonos nincs az ingatlanban. Az ingatlanba történő erőszakos behatolással egy időben a rendőrséget a helyszínre kell kérni;
 • azokban az esetekben, amikor a rendőrség erőszakos behatoláshoz kér segítséget és a helyszínen az esetleges támadó lő- szúró vagy vágófegyver alkalmazásától lehet tartani, akkor az ajtónyitást a rendőri erők jelenlétében kell végrehajtani;
 • közveszéllyel járó eseménynél (így különösen robbantás) haladéktalanul intézkedni kell a gáz és áram leválasztásáról. A helyszínen csak akkora létszámú tűzoltó erő legyen a beavatkozásba bevonva, amennyi a tűzoltó szakfelszerelések működtetéséhez feltétlen szükséges;
 • felgyújtással fenyegetőző személy esetén, behatoláskor védősugár elrendelése szükséges;
 • életjelet nem adó személy mentése esetén a riasztás vagy a vonulás alatt a helyszínre mentőt kell kérni.

 A beavatkozás biztonsági előírásai

A tűzoltás megkezdésekor nagy hőhatásra kell felkészülni.

A munkálatok ideje alatt a beavatkozó állományról nyilvántartást kell vezetni.

Az épületben dolgozó beavatkozói állomány biztonsága érdekében, az azonnali visszavonulás lehetőségét minden esetben biztosítani kell, valamint romhatáron kívül, az épületben tartózkodás teljes ideje alatt, az épületben tartózkodókkal legalább azonos szintű védőfelszerelésekkel ellátva minimum 2 fő álljon készen.

Nagy létszámú bent tartózkodó esetén a biztosításban résztvevők számát növelni kell.

Amennyiben a munkálatok előreláthatóan hosszabb ideig tartanak, a tűzoltásvezető képezzen megfelelő létszámú tartalékot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket (pihenőhely, melegedő, folyamatos orvosi biztosítás, illemhely, étkezés, védőital, üzemanyag ellátás).

Rovat
Témakör