26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

Rovat
Témakör