Összeférhetetlenség gyanúja a katasztrófavédelemnél

A katasztrófavédelem több vezetője törvényellenesen vállalhatott pozíciót a BM Heros Zrt.-nél.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (szolgálati törvény) szerint vezető beosztású személy a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység folytatását és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével nem létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. A Munka Törvénykönyve szerint munkavégzésre irányuló jogviszonynak számít a gazdasági társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony.

Ennek ellenére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) több vezetője a BM Heros Zrt. vezető tisztségviselője, illetőleg a Felügyelő Bizottság tagja. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, gazdasági főigazgató-helyettes az igazgatóság elnöke, Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő és Hrabovszky Pál tű. ezredes, műszaki főosztályvezető az igazgatóság tagja, Halcsák József tű. ezredes, revizori főosztályvezető és Mecsei Judit tű. ezredes, ellenőrzési szolgálatvezető a Felügyelő Bizottság tagja.

A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet szerint a hivatásos állomány tagja a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a szolgálati elöljáró útján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz írásban köteles benyújtani. Mivel a szolgálati törvény a vezető beosztású hivatásos tűzoltóknál néhány kivételtől eltekintve nem engedi a munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, ezért – ha egyáltalán volt kérelem – engedélyezni sem lehetett volna az érintettek munkavégzését a BM Heros Zrt.-nél.

Az öt vezető mégis olyan nyilatkozatot tett a cégbíróságnál, hogy a tisztségük elvállalásával összefüggésben nem esnek „egyéb jogszabályban foglalt korlátozás alá”. Pedig ekkor mindannyian az OKF-en vezető beosztást töltöttek be, ahogy most is.

A szolgálati törvény azt is tartalmazza, hogy a hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, illetve, ha szolgálati viszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. Az állományilletékes parancsnok köteles felszólítani a hivatásos állomány tagját az összeférhetetlenség megszüntetésére, illetve köteles a szükséges intézkedést megtenni az összeférhetetlenség kizárására. Ha a hivatásos állomány tagja az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított 30 napon belül nem szüntette meg, szolgálati viszonya megszűnik.

Még magukkal is szerződtek

Az állami tulajdonú BM Heros Zrt. tulajdonosi jogait az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gyakorolja. Mindez tehát Bakondi György országos katasztrófavédelmi főigazgató szeme előtt, tudtával zajlott. Erről még írásos dokumentum is van, hiszen 2013 júniusában az OKF évi bruttó egymilliárd forintos keretszerződést kötött a BM Heros Zrt.-vel. A megrendelő részéről Bakondi György, a vállalkozó részéről Tollár Tibor írt alá.

Az összeférhetetlenség gyanújával kapcsolatban a Lánglovagok.hu a Belügyminisztériumnál, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál és a BM Heros Zrt-nél is érdeklődött, de egyik helyről sem kapott választ.

A BM Heros Zrt. a 2013-as évet 4,83 milliárdos nettó árbevétel mellett 6,4 millió forint mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az igazgatótanács elnöke havi 150 ezer forintot, az igazgatótanács tagjai havi 100 ezer forintot, a Felügyelő Bizottság tagjai havi 70 ezer forintot kapnak.

Rovat
Témakör