Belügyminisztériumi magyarázkodás az összeférhetetlenségről

A szaktárca sajátos indoklással rukkolt elő, miért is nem összeférhetetlen a katasztrófavédelmi vezetők munkavégzése a BM Herosnál.

A Belügyminisztérium szerint nem összeférhetetlen, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) több vezetője a BM Heros Zrt. vezető tisztségviselője, illetve a Felügyelő Bizottság tagja.

A Lánglovagok.hu nemrégiben hívta fel a törvénysértés gyanújára a figyelmet, mert Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, gazdasági főigazgató-helyettes az igazgatóság elnöke, Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő és Hrabovszky Pál tű. ezredes, műszaki főosztályvezető az igazgatóság tagja, Halcsák József tű. ezredes, revizori főosztályvezető és Mecsei Judit tű. ezredes, ellenőrzési szolgálatvezető a Felügyelő Bizottság tagja.

A tűzoltóportál újabb érdeklődése nyomán megküldött válaszban a szaktárca az álláspontját arra alapozta, hogy a BM HEROS Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozik, amely előírja az igazgatóság, valamint felügyelő bizottság létrehozását, működését. E testületek kinevezése a tulajdonosi jogokat gyakorló jogkörébe tartozik. A BM HEROS Zrt.-nél a tulajdonosi jogokat az OKF főigazgatója gyakorolja.

A Belügyminisztérium úgy véli, az összeférhetetlenségi szabályok azokra az esetekre vonatkoznak, amikor valaki a munkáltató szándékán kívül, leginkább saját elhatározásból létesít valamilyen munkavégzéssel járó jogviszonyt. A BM Herosnál azonban az érintetek kinevezése, megbízása a szolgálattal összefüggő, a munkáltató, mint tulajdonosi joggyakorló, döntéshozó által meghatározott feladat, amely nem vonható az összeférhetetlenség kérdéskörébe.

Sántít a BM magyarázata

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (szolgálati törvény) egyértelműen fogalmaz, vezető beosztású személy a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység folytatását és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével nem létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. A Munka Törvénykönyve alapján pedig munkavégzésre irányuló jogviszonynak számít a gazdasági társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony.

A BM Heros Zrt. egy gazdasági társaság. A szolgálati törvény az összeférhetetlenségi szabályoknál nem tesz kivételt a cég tulajdonosa  szerint, és aszerint sem, hogy az ott végzett munka szolgálattal összefüggő vagy sem. Mindezek alapján továbbra is erős a gyanú arra vonatkozólag, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság öt vezetőjénél törvényellenes, hogy a BM Heros igazgatóságában, illetve Felügyelő Bizottságában foglalnak helyet.

Rovat
Témakör