Politikai tisztogatás a katasztrófavédelemnél

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,5 millió forintra bírságolta a Borsod Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

Hivatásos tűzoltó szolgálati viszonyát szüntették meg részben amiatt, mert a kormány politikai meggyőződésével nem feltétlenül azonos irányba politizált – derült ki a Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozatából.

A panaszos 2012. augusztus 1-jén áthelyezéssel került köztisztviselőként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, majd 2012. november 1-jével hivatásos szolgálati jogviszonyba nevezték ki, 2013. október 31-ig tartó próbaidővel. Saját meglátása szerint munkájával meg voltak elégedve kollégái és felettesei, 2013-ban a „C” típusú nemzetbiztonsági vizsgálaton is megfelelt.

Lipták Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója két másik személy jelenlétében 2013. szeptember 10-én közölte az érintettel a hivatásos jogviszony megszüntetéséről szóló parancsot. Ekkor a megyei igazgató elmondta, hogy bár a munkájával nem volt probléma, de egy internetes oldalon azt találták, képviselőjelölt az egyik egyéni választókerületben, és erről a munkáltatót nem tájékoztatta. Lipták Attila magyarázata szerint az összeférhetetlenség miatt, valamint „morális okokból” kell a jogviszonyát megszüntetni, mivel „a kormány politikai meggyőződésével nem feltétlenül azonos irányba politizál”.

Az elbocsátott tűzoltó az EBH-nál sérelmezte, hogy a jogviszonya megszüntetésére „világnézeti meggyőződése, illetve politikai vagy más véleménye” miatt került sor. A beadványa szerint valóban önkormányzati képviselő-jelöltként indult 2010 októberében, de hivatásos szolgálati jogviszonya alatt pártnak nem volt tagja, politikai tevékenységet nem folytatott.

Csak jobboldali értékeket vallhat egy tűzoltó?

A katasztrófavédelmi igazgató a vizsgálat során azzal védekezett, hogy nem a tűzoltó politikai tevékenységének „irányával”, hanem magával a politikai tevékenységgel volt probléma. A jogviszony megszüntetésének közlésekor elhangzott kijelentését azzal magyarázta, hogyha az illető baloldali érzelmű, hogyan szolgálhatna a nézeteivel nem egyező rendszert.

Az EBH megállapította, hogy a tűzoltó hivatásos szolgálati viszonyának megszüntetésére a baloldali politikai véleménye miatt került sor, ezért azzal kapcsolatosan közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte. A sérelmezett munkáltatói döntést Bakondi György katasztrófavédelmi főigazgató hozta, azonban a munkáltató a tűzoltó foglalkoztatási jogviszonya tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság volt, függetlenül attól, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos munkáltatói jogkört mely személy gyakorolta, ezért a hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szemben folytatta le eljárását.

A hatóság az igazgatóságra 1,5 millió forint bírságot szabott ki, és kötelezte a határozat 45 napra való nyilvánosságra hozására a katasztrófavédelem honlapján. Az igazgatóság 2015. április 7-én kelt határozattal szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, de a bíróság elkésettség miatt elutasította. Ezt követően befizették a bírságot, és a katasztrófavédelem megyei honlapjának nem túl szem előtt lévő részén közzétették a határozat anonimizált változatát.

Elbukták a munkaügyi pert is

Az érintett munkaügyi pert is indított az igazgatóság ellen. A Miskolci Törvényszék jogerős ítéletéből kiderül, a felperes jogviszonyát a munkáltatói jogkör gyakorlója indokolás nélkül azonnali hatállyal szüntette meg a próbaidő alatt. Indokolás nélküli jogviszony megszüntetésénél azonban a megszüntetés a közléssel hatályosul, ami azt jelenti, hogy a közléssel további munkavégzési kötelezettség nem áll fenn, illetőleg nincs a munkáltató részéről további jogosultság a továbbfoglalkoztatásra, munkavégzés további követelésére. Ha azonban a jogviszony megszüntetése okán hetekig tartó átadás-átvételre kerül sor, az azt jelenti, hogy nem lehet élni a próbaidő alatti indokolás nélküli jogviszony megszüntetésének lehetőségével, csak indokolt határozattal történő felmentésre kerülhet sor. Mivel a felperes jogviszonyának megszüntetésére nem azonnali hatállyal, hanem szeptember 30-án került sor, az intézkedés jogellenes.

A bíróság elrendelte, hogy a Borsod Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a felperesnek fizessen 2013. október 1-jétől 2014. június 12-ig terjedő időre bruttó 2 248 178 forint elmaradt illetményt 2014. február 15-tól esedékes kamatokkal együtt, 140 000 forint elmaradt cafetériát, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeként 662 462 forintot, valamint 190 500 forint perköltséget.

Titkos hangfelvétel, mint aduász

AZ EBH határozatából kiderült, a panaszos titokban hangfelvételt készített az elbocsátásakor. Miután ezzel és az akkor még csak vélelmezett jogellenes elbocsátása miatti személyes egyeztetés kérésével előállt a főigazgatónál és a megyei igazgatónál, zsarolás miatt az OKF hivatalvezetője feljelentette. A felvétel egyáltalán nem lett felhasználva a bíróságon vagy az EBH eljárásánál, csupán annak leirata. A beszélgetés során elhangzottakat viszont a megyei igazgató – érthető okokból – sosem tagadta.

Hajdu Mártont, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét hiába kérdeztük a hangfelvétellel és a feljelentéssel kapcsolatban, a Lánglovagok.hu megkeresésére nem reagált.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozata innen tölthető  le.

Rovat
Témakör