Drónokról írt az emlékpályázat fődíjasa

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében szolgálatot teljesítő Létai János tű. főhadnagyé lett az idei Dr. Balogh Imre Emlékpályázat fődíja. A vésetlen aranygyűrűt a drónok tűzoltói beavatkozásoknál való alkalmazásáról írt dolgozatával nyerte el a pályázó.

A 2014-es pályázatra kilenc dolgozat érkezett. Az indulók foglalkoztak az alpintechnika kérdésével, a magas súlypontú tehergépjárművek kanyarstabilitásával, a műszaki mentések biztonságosabbá tételével, a szén-monoxid-mérgezések elleni védekezéssel, a szabadtéri tömegrendezvények kiürítésének problematikájával, a tűzvédelmi dokumentációk egységes jelrendszerével, a drónok alkalmazásának lehetőségeivel, a személymentéshez alkalmazható,  légzőkészüléktől független rendszerrel, illetve a szociális munkások katasztrófavédelmen belüli szerepével.

A pályamunkákat héttagú bíráló bizottság értékelte, ennek elnöke az országos tűzoltósági főfelügyelő volt, tagjait pedig a főfelügyelőség, a hatósági-koordinációs és műveletelemzési főosztály, a gazdasági főigazgató-helyettesi szervezet, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács, illetve a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület adta. A grémium a győztes dolgozat mellett még hármat ítélt elismerésre méltónak, ezeket különdíjban részesítette.

Az aranygyűrűt és a különdíjakat június 6-án az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő adta át. Mint mondta, egyre több pályázat érkezik, ami üdvözlendő tendencia. Hozzátette, a bírálat során komoly súllyal esett a latba, hogy a feldolgozott téma mennyire fordítható a gyakorlat nyelvére, hiszen nem titkolt cél, hogy a pályaművekben foglaltakból a hasznosítható részeket a mindennapok gyakorlatává akarják tenni.

Az idei emlékpályázat győztes dolgozatát Létai János tű. főhadnagy készítette, aki arról írt, hogyan lehet alkalmazni a drónokat a tűzoltói beavatkozások során. A főhadnagy Szolnokon, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályán dolgozik, amikor pedig nem, akkor a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság kötelékében vonul rajparancsnokként. Mint mondta, a pályázat elkészítéséhez saját szakmai tapasztalata és műszaki érdeklődése adta az alapot, hiszen informatikai szakon érettségizett, majd tűzvédelmi mérnöknek tanult a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon.

Különdíjat vehetett át Veresné Rauscher Judit, aki „A szabadtéri tömegrendezvények elemzése a kiüríthetőség szempontjából – valós megfigyelések és kiürítés-modellezés összevetései” címmel írt pályázatot. Veresné Rauscher Judit a Műegyetemen tűzvédelmi tervezési szakmérnöknek készül, ráadásul családi példa is állt előtte a pályázat készítésekor, hiszen férje kapta az elmúlt két esztendőben az emlékgyűrűt.

Az idén két nő is volt a különdíjasok között, hiszen Szikra Andrea „A katasztrófavédelem berkein belül egy szociális munkás léte” című munkája is elismerést kapott. Tőle sem áll távol a tűzoltás, hiszen tizenöt éve önkéntes tűzoltó, a Baranya megyei Szászvár önkéntes egyesületének elnöke, sőt, maga is vonul. Dolgozatáról szólva Bérczi László úgy fogalmazott, olyan területet, a humán szférát érinti, amelyről eddig nem érkezett pályamű, de amivel foglalkozni kell.

A harmadik különdíjas, Strobbel József tű. zászlós, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság rajparancsnoka aktuális témát dolgozott fel, művében a szén-monoxid-mérgezésekkel, az ellenük való védekezés korszerű lehetőségeivel foglalkozott. Az országos tűzoltósági főfelügyelő az átadáskor rámutatott, a kérdéskör kiemelt figyelmet kap, az Európai Parlament és a Nemzetközi Tűzoltószövetség is foglalkozik vele.

Dr. Balogh Imréné és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között 2000. június 23-án jött létre a megállapodás, ez alapján írják ki minden évben az emlékpályázatot. Az egykori Nehézipari Minisztériumban főosztályvezetőként dolgozó dr. Balogh Imrének így állít emléket özvegye. A pályázat díjait minden év júniusában adják át, a legjobb mű alkotója egy arany pecsétgyűrűt kap.

Rovat
Témakör