KRESZ-módosítást kezdeményez a Lánglovagok Egyesület

KRESZ-módosítást kezdeményez a Lánglovagok Egyesület

A tűzcsapok közvetlen közelében a járművel történő várakozás megtiltására lenne szükség.

Gyakori probléma, hogy az autósok a föld feletti tűzcsaphoz túl közel várakoznak, a föld alatti tűzcsapok aknájára ráparkolnak. Arra hivatkoznak, hogy a KRESZ alapján ez nem tilos, pedig az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet használati szabálya alapján szabadtéren a tűzoltó vízforrások hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

Ugyan az önkormányzatok a tűzcsapoknál a ,,Különösen veszélyes hely” útburkolati jelet néha alkalmazzák, de azok gyakorta lekopnak. Minden tűzcsapnál ezen jelek felfestése amúgy is nagy anyagi teher és jelentős időigény lenne. Az meg különösen problémás, amikor föld alatti tűzcsapra várakozóhelyet jelölnek ki.

A Lánglovagok Egyesület a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) módosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy a tűzcsaptól számított 1 méteres sugarú körben – függetlenül attól, hogy útburkolati jel vagy jelzőtábla esetlegesen engedélyezné – járművel való várakozás tilos legyen.

Ezt a távolságot, mint manipulációs tér, a Fővárosi Vízművek Zrt. belső szabályzata is előírja, és annak szükségszerűségét a Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton 2021-ben „A tűzoltói beavatkozásokat elősegítő műszaki megoldások a vízforrások környezetében” című díjnyertes pályamű alátámasztotta.

Az, hogy hol van föld feletti tűzcsap, elég egyértelmű, a föld alatti tűzcsapok esetében – amennyiben annak aknáját valaki nem ismeri fel – segítség a tűzcsapjelző tábla, ami az MSZ 1042:2009 szabvány szerint minden tűzoltó vízforrás közelében el van helyezve.

Rovat
Témakör