Egyetlen tűzoltó esett bele az NVSZ csapdájába 2016-ban

Pénzt nem fogadott el, csak ügyfélbarát próbált lenni egy tűzoltó, amivel hivatali visszaélést követett el.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) az elmúlt esztendőben 43 megbízhatósági vizsgálatot hajtott végre a katasztrófavédelem hivatásos állományánál – tudta meg közérdekűadat-igényléssel a Lánglovagok.hu. Ezek közül bűncselekmény gyanúja miatt egy végződött feljelentéssel.

A legenda

A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsának első fokú ítéletéből kiderül, hogy az NVSZ titkos tisztje azzal állított be a katasztrófavédelmi kirendeltségre, hogy a Retro2 nevű szórakozóhelyet meg kívánja vásárolni, azonban annak eladója nem hajlandó a tűzvédelmi engedélyekről és alaprajzokról adatokat adni számára. Ekkor a hatósági osztályvezető közölte a tárgyalótiszttel, hogy tűzvédelmi szempontból minden teljesen rendben van a szórakozóhelyen, folyamatosan a nyakukra járnak.

A titkos tiszt azonban továbbra is kérte, hogy a tűzoltó alezredes mutassa meg neki a szórakozóhelyre vonatkozó iratokat, alaprajzokat, amelyek a katasztrófavédelemnél megtalálhatóak. Ezt követően vádlott a teljes iratanyagot magához kérette, azt iratonként áttekintette, abból a saját maga által a tárgyalótiszt, mint a legenda szerinti vállalkozó számára fontosnak ítélt határozatokat, engedélyeket, alaprajzokat kiválogatta, a tárgyalótisztnek bemutatta, és egy részét a beosztottjával lefénymásoltatta, illetőleg saját maga lefénymásolta. Ennek során felhívta a figyelmét a beosztottjának arra, hogy a fénymásolásnál  a katasztrófavédelem iktató bélyegzője és az aláírás ne látszódjon. Továbbá a nagyméretű alaprajzokról, tervrajzokról engedélyezte fényképfelvétel készítését.

Nem hagyta magát megvesztegetni

A vádlott az iratok kiadásáról saját maga döntött, a kiadott másolatok vonatkozásában illeték lerovása nem történt meg.  A megbízhatósági vizsgálatot végrehajtó titkos tiszt anyagi ellenszolgáltatásra vonatkozó felajánlását viszont több alkalommal visszautasította.

A tűzoltó azzal védekezett, hogy segítő szándékkal, ügyfélbaráti eljárás során adta ki ezen okmányokat másolatban. Elismerte, hogy nem győződött meg róla, ezen személy ügyfélnek minősül-e. Úgy vélte, hogy ezen cselekménye során a későbbiekben jó kapcsolat alakulhat ki, amely majd a munkáját segíti. Meglátása szerint ami a hatósági osztálynál irat megtalálható volt, abból minden kiadható. Példaként hozta fel, szórakozóhely vonatkozásában szülők is szoktak érdeklődni, hogy rendben van-e a tűzvédelmi része, bár elismerte, hogy ilyen esetben csak tájékoztatást adnak, és nem másolnak le iratokat a szülők kérésére. Azt állította, hogy az illeték lerovásának elmulasztása a túlterheltség okából következett be.

A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa 2016. június 6-án a tűzoltót hivatali visszaélés bűntettében bűnösnek találta, és 400 ezer forint pénzbüntetésre, valamint 2 évre őrnagyi rendfokozatba visszavetésre ítélte. A vádlott fellebbezett, ezért az eljárás a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsánál folytatódott.

Provokáció

Másodfokon a védelem kifejtette, hogy a tárgyaló tiszt nem igazolta magát semmilyen okirattal, egyszerűen előadta, hogy mit szeretne. A vádlott örömmel vette, hogy olyan új tulajdonos lesz, aki érdeklődik a tűzvédelmi szempontok iránt. Előhozatta az iratokat, szakmailag átnézte azokat. Nem állapítható meg célzat a vádlott részéről, csak szabályszegés, nem igaz az, hogy jogtalan előnyt akart volna nyújtani.

A védői álláspont szerint az adatállomány nem jogosulatlanul lett átadva, bár szabálytalan volt, hogy a vádlott mellőzte az ilyenkor előírt eljárási rendet, és bürokráciamentesen, ügyfélbarát módon járt el. A védő utalt arra, hogy a vádlott a híre alapján a környék legprecízebb előadójaként dolgozott. Jelen esetben hibázott, de az nem éri el a hivatali visszaélés szintjét, mert nincs célzatos jogtalan előny biztosítása. Hozzáfűzte továbbá, hogy mélységesen elítélendő az a durva provokáció, amelyet a jelen ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifejtett, illetve, hogy a vádlott számára már kellő büntetés volt az is, amelyet a fegyelmi eljárás során kapott.

A vádlott az utolsó szó jogán úgy nyilatkozott, hogy több mint 20 éve hivatásos tiszt. Mindig a szakma szabályai szerint járt el. A munkájának jellegéből következik az ügyfélbarátság, a segítségnyújtás. Utalt arra, örült annak, hogy egyáltalán a vállalkozót érdekelte a tűzvédelem, mint szempont. Előadta továbbá, hogy jelenleg már nem a hatósági osztály vezetője, a vezetői megbízását visszavonták.

A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa az egykori osztályvezetőt szintén bűnösnek mondta ki, de a büntetést megrovásra enyhítette, és a katonai mellékbüntetés alkalmazását is mellőzte.

Rovat
Témakör