Viccnek is rossz az Általános Tűzvédelmi Szabályzat tervezete

Viccnek is rossz az Általános Tűzvédelmi Szabályzat tervezete

A szakmai egyeztetés most is elmaradt, a társadalmi egyeztetésen lehet véleményt alkotni.

A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló belügyminiszteri rendelet tervezetét. A jogszabályváltozás apropója, hogy január 1-jétől módosul a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: tűzvédelmi törvény). Az új jogszabály a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet helyébe lépne.

Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv

A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmi követelményeinél némi finomhangolás tapasztalható. Eddig például a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait kellett meghatározni, az új megfogalmazás szerint Tűzriadó Terv hiányában a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, a végrehajtásért felelős beosztásokat.

A Tűzriadó Terv esetében az érdemi változás, hogy menekülésben korlátozott személyek foglalkoztatásra szolgáló rendeltetés esetén is szükség lesz rá, a tartalmi követelmények között pedig itt is megjelenik a „végrehajtásért felelős beosztások”.

Általános Tűzvédelmi Szabályzat

A tűzvédelmi törvény által január 1-jétől bevezetendő Általános Tűzvédelmi Szabályzat a rendelet mellékleteként jelenik meg. Szóközökkel együtt 7500 karakter alatt maradó írás azt a képzetet kelti, mintha egy, a témában valamennyire tájékozott laikus az internetről ollózta volna össze. A tartalma annyira általánosra sikerült, hogy az tűzvédelemre érdemben alkalmatlan. Természetesen szakmai hiba is csúszott bele, de ezt most nem tárjuk fel, a társadalmi egyeztetés során hátha elolvassák a Lánglovagok Egyesület részletes véleményét.

Problémaként merül fel, hogy egyes gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély és jogi személyek, amelyek az új szabály szerint már nem lennének kötelesek Tűzvédelmi Szabályzatot készíteniük, beérhetnék a semmire se jó Általános Tűzvédelmi Szabályzattal, önkéntesen sem fogják elkészíttetni a dokumentumot, hogy megspórolják azzal együtt a Tűzriadó Terv készítését, és annak évenkénti gyakoroltatását.

Tűzvédelmi Házirend

A Tűzvédelmi Házirend tekintetében érdemi változást nem terveznek, a kötelezettségnél az „és” helyett vessző lesz, amit megint magyarázni kell, de ránézésre továbbra is az a cél, hogy a legalább négy építményszint és a legalább 11 lakó- vagy üdülőegység feltételnek egyszerre kell teljesülnie, pedig sokkal hasznosabb lenne, ha a két feltétel külön teljesülésénél is már kellene Tűzvédelmi Házirendet készíteni.

Sajnálatosan tűzvédelmi szakképzettséghez továbbra sem kötnék a dokumentum készítését, így változatlanul teret adnak a kóklerkedésnek. Szükséges lett volna azt is egyértelműsíteni, ha mégis tűzvédelmi szakember készíti el, akkor az ő neve, elérhetősége, aláírása és a szabályzó kiadójának a neve, elérhetősége, aláírása is kötelező tartalmi elem.

Tűzvédelmi oktatás

Az éves tűzvédelmi oktatás kötelezettsége (a foglalkoztatás megkezdése előtt továbbra is szükséges!) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél ekkor állna fenn:

  • az általa üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik, vagy
  • olyan épületet, épületrészt, szabadteret üzemeltet, bérel, amely 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Hatásvizsgálat

A társadalmi egyeztetés során nyilvánossá tett, Felkai László közigazgatási államtitkár által jóváhagyott hatásvizsgálati lapon a végrehajtás feltételeinél ez szerepel: „Az intézkedés alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet szerinti tűzvédelmi szabályzattal, illetve tűzvédelmi oktatással kapcsolatos rendelkezések nem eredményeznek többletterhet az érintett szereplők számmára.”

Alapvetően tévedésben vannak, mert azzal, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi követelményeket kevésbé ismerik meg, sokkal nagyobb veszélynek teszik ki magukat és munkahelyüket, megnő a veszélye a tűz keletkezésének, illetve az érintettek nem biztos, hogy fogják tudni, mit kell tenniük tűzeset esetén. Ez pedig emberéletekbe is kerülhet, a gazdasági kárról nem is beszélve.

Az egyéb hatások között ezt írják: „Az általános tűzvédelmi szabályzat bevezetése és a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek körének veszélyeztetettségi szempontú felülvizsgálata a gazdálkodó szervezetek részére jelentős adminisztratív tehercsökkentést eredményez. Az általános tűzvédelmi szabályzat alkalmazása hozzájárul a gazdálkodó szervezet és munkavállalói élet- és vagyonbiztonságához. A tűzvédelmi szabályzat tartalmi felülvizsgálata a mai kornak megfelelő, a legszükségesebb információkat tartalmazó dokumentumot eredményez.”

Ez pontosan összefoglalja, hogy a kormány, a Belügyminisztérium mennyire nem gondolja komolyan a tűzvédelmet, az élet- és vagyonbiztonságot. Természetesen ahogy a tűzvédelmi törvény módosításánál, úgy a Lánglovagok.hu információi szerint itt is elmaradt a szakmai szervezetekkel való egyeztetés.

Várják a véleményeket?

A jogszabály-módosításra a véleményeket december 13-ig lehet megküldeni a kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu e-mail címre. Nagy valószínűséggel annyira fogja a jogalkotókat érdekelni, mint az 1996. évi XXXI. törvény módosításánál az erőteljes szakmai tiltakozás.

Rovat
Témakör