Flórián vitézek

Tisztelt Tűzoltó Bajtársak, kedves Olvasó!

Talán mert májusi születésű vagyok, számomra a tavasz az életet jelenti.

Születni, teremteni, megújulni, újjáéledni. Testben és lélekben szabadnak lenni, élvezettel lebegni, és hallgatni, nézni a természet ajándékát, a környezetünket, ahogy serkennek a rügyek, növekednek a szirmok. Értelmet lelni önmagunkban, egymásban, az életben. A világegyetem minden apró darabkája tökéletesen illeszkedik egymáshoz a születés és elmúlás örök körforgásában.

Mindenki a hite szerint gondolkozik a világról: teremtés vagy evolúció. Bárhogy is történt, az érző és gondolkodó emberben is ott van kódolva az eszményi tökéletesség. Azért írom, hogy kódolva, mert a csak pusztán gondolkodó ember hajlamos elfelejtkezni a teremtés vagy evolúció törvényeiről. Uralkodni akar minden és mindenki fölött, büntetni akar és megbosszulni.

Az érző emberben munkálkodik – s szándékosan fogalmazok így – Isten törvénye. Hiszen Flórián érte, a magasztos eszményért áldozta életét. Csodálatos élete és mártírhalála megtestesíti hivatásunk eszmeiségét: önfeláldozás, feltétel nélküli segítségnyújtás, irgalmasság! Ezek az ideálok adnak értelmet, tartalmat, célt és színt az életnek! Ezeket az ideálokat keresi, kutatja minden egyes ember önmagában e földtekén, s ezek tették és teszik a világ minden szegletében hivatásunkat a legmegbecsültebbé a társadalmakban!

Amikor egy szűk érdekcsoport azt hiszi, hogy kitörölheti a köztudatból a tűzoltóságot, hát nagyot tévednek! Amikor átneveznek egy szervezetet, álruhába bújtatják tagjaikat, és szent ünnepüket összemossák egy másik testület ünnepével, akkor egy évszázados tradíciót akarnak eltüntetni, a hitet és a múltat akarják elvenni.

Flórián eszmeiségének képmutató propaganda ünneplésével meg lehet próbálni megtéveszteni tömegeket, nem fog sikerülni. Az embereknek szükségük van az ideálokat megtestesítő mindennapi kis hősökre, akik percenként segítenek bajbajutottakon. Ők azok, akik nem álságos szavakkal hitegetnek, hanem tetteikkel bizonyítják Szent Flórián eszmeiségére alkalmasságukat.

Tisztelt Bajtársak, Flórián vitézek!

Az alábbi verssel szeretnék örömteli ünneplést és őszinte megemlékezést kívánni.

Dr. Dévényi Endre: Szent Flórián
(részletek)

Diokletiánus dicső seregében,
Százados volt. Híres és vitéz katona.
Karja acél volt. Bátor, kit életében
Galád ellenség karja nem tört meg.

Egy napon a város külső részét járta
Flórián százados és néhány barátja,
Amikor egy kis ház rossz kéménye mellett
Lángba borult a zsupp és vadul égni kezdett.

Kiabálás támadt, mind odaszaladtak.
Csak az eloltással sehogy sem haladtak.
Az asszonyok sírtak, arcuk könnybe fénylett
De a láng csak terjedt, a tűz meg csak égett.

Keresztényház lángolt, keresztények égtek.

Régi barátait nyomban elfelejtve,
A háznak árváit nyomban felkereste.

Lelkében az érzés muzsikálni kezdett,

S úgy látta, hogy a rom: olyan, mint az oltár.

Krisztus hű árváit, mint valami nyájat
Szögletében találta a ház udvarának
Szitkozódás miatt: kimenni is féltek,

Aki életével nem sokat törődve,
Megy a háborúba, megy a lángözönbe …
Mások életéből nem vár soha hasznot,
Tiszta becsülettel harcolja a harcot.

Imádkozva sírtak, imádkozva kértek.

Így lett Flóriánból keresztény és boldog,
Aki a lelkében új életet hordoz.

Híve lett a hitnek, az új Messiásnak,
Búcsút mondva büszkén a régi világnak.
De aki vitéznek nagy volt, az marad,
Ha más feladattal bízza is meg őt az Ég.

Hirdette örömmel az új Igét.

Amíg igéire felfigyelt az Állam …
Híveinek számát irigyen sokallták
A Lorch városka mellett Enns folyóba dobták.

Hiába keresték barátai sírva,
Nem tudták temetni temetőbe, sírba.

Szentté tisztult lelke hitet éleszt, áraszt,
És példát szolgáltat az egész világnak.

Példaadó lelke, imádságos álma,
Minden évben rászáll május hónapjára,
S szeretettel gyűjti seregébe újra,
Aki a jóságnak harsonáit fújja.

Akinek parancs az, ami másnak érdek,
Aki előtt még szent, ami közérdek,

Katonának indult s szent lett belőle,
Isteni akarat igehirdetője.
Előbb erős test volt, aztán erős lélek
Kire áhítattal s lelkesedve néznek
A világon élő Flórián vitézek.

Bajtársi és baráti szeretettel.

Rovat
Témakör