Online interjú Miskey Tamás tű. őrnaggyal

A hazai tűzvédelmi rendszer, a tűzoltók egészségügyi vizsgálata, az EDR és az üvegzsebtörvény is szóba került a HÖTOSZ új elnöke által adott online interjúban.

Finomításra szorul, de alapvetően jónak tartja Miskey Tamás tű. őrnagy, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének (HÖTOSZ) újonnan megválasztott elnöke, Veszprém tűzoltóparancsnoka a hazai tűzvédelem rendszerét. Ezt a Lánglovagok.hu fórumában adott online interjúban fejtette ki április 16-án. A kormányváltásból adódó lehetőség kapcsán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság esetleges átalakításával kapcsolatos kérdésre kijelentette: valamilyen szintű szakmai felügyeleti szervre szükség van, de mindegyik fél részéről pontosan leszabályozott jog- és hatáskörökkel.

Miskey Tamás szükségesnek tartja a tűzoltókra vonatkozó egységes egészségügyi rendszer kidolgozását. Elmondása szerint sok helyen alapellátó orvos hiányában évek óta nem történt vizsgálat, van aki fizet a szolgáltatásért, mások együttműködésekkel próbálják a vizsgálatokat elvégeztetni. A tetoválásokkal kapcsolatban közölte: jogszabály alapján nem minősíthető felvétel során objektív kizáró oknak. Veszprémben azt a gyakorlatot követik, hogy az egyenruha alól ne „lógjon” ki, például alkaron, arcon, nyakon stb. nem lehet.

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszerről (EDR), annak kárhelyszínen történő alkalmazásáról kifejtette: a HÖTOSZ műszaki, tűzoltási- és műszaki mentési, és informatikai bizottsága számtalan esetben foglalkozott a EDR-rel. Tapasztalataikat, véleményeiket folyamatosan megküldték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mely alapján már némi elmozdulás tapasztalható. Véleménye szerint komoly munkát kell fektetni a rendszer hatékonyságának és használhatóságának javítására, hiszen sok esetben tapasztalják, hogy a régi, analóg rendszer megbízhatóbb volt.

A HÖTOSZ elnökének – saját bevallása szerint – nincs információja a Tűzvédelem folyóirat megszüntetésének hátteréről, de fontosnak tartja, hogy a szakmának legyen olyan írott sajtója, ahol az életüket, munkájukat megfelelő szinten tudják megjeleníteni. Arra nem adott választ, hogy a Katasztrófavédelem című lap ennek tekinthető-e.

Az egyik fórumozó arra volt kíváncsi, hogy Miskey Tamás elnökként felhívja-e a parancsnokok figyelmét arra, hogy az üvegzsebtörvény adatszolgáltatási kötelezettségét tartsák be. A kérdező ugyanakkor jelezte, még a veszprémi tűzoltóság honlapján is tapasztalható elmaradás. Miskey Tamás úgy gondolja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásáért a parancsnokoknak kell a felelősséget vállalni, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy az elmaradt 2009-es veszprémi adatok nyilvánosságra hozását a közeljövőben pótolják.

A veszprémi tűzoltóságon végzett munkával kapcsolatban szükségesnek tartja az önkormányzattal közösen végrehajtott eddigi fejlesztéseknek továbbvitelét. Fontosnak tartja a beosztott kollégák elhelyezési körülményeinek javítását, az egyéni és kollektív védőfelszerelések amortizációs cseréjét, nagy értékű eszközök, gépjárműfecskendő beszerzését, a parancsnokságnak helyt adó laktanya épületének folyamatos állagmegóvását. Miskey Tamás ugyanakkor a korábbi tervéről, az új laktanya építéséről sem mondott le.

A HÖTOSZ elnöke úgy gondolja, az elmúlt időszakban a szövetség elérte azt, hogy a döntéshozók kíváncsiak a véleményükre. Bízik benne, hogy a továbbiakban ez a tendencia csak javulni és nőni fog, ezáltal igényeik, kéréseik meghallgatásra találnak.

Az online interjú teljes egészében itt olvasható.

Rovat
Témakör