Viszlát polgármesterek az ÖTÉ-k éléről

Teljes anyagi ellehetetlenüléssel járhat az önkéntes tűzoltó egyesületeknél egy új összeférhetetlenségi szabály.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (államháztartási törvény) módosítása nyomán igencsak oda kell figyelni, hogy kit választanak az egyesületek, így az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) vezető tisztségviselőinek.

A 2015. január 1-jén hatályba lépett módosítás szerint nem részesíthető költségvetési támogatásban

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója,
d) az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Költségvetési támogatás alatt – az államháztartási törvény által felsorolt kivételektől eltekintve –  az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások. Ilyen például az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázata az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására és a Nemzeti Együttműködési Alap.

Egyetlen megoldás

A törvényváltozás az önkéntes tűzoltó egyesületek teljes anyagi ellehetetlenülését okozhatja, amennyiben az összeférhetetlenség fennáll. Egyetlen megoldás a túlélésre, ha az érintett vezetők azonnal lemondanak, az egyesületek közgyűlései pedig új tisztségviselőket választanak. Ezt érdemes az éves rendes közgyűlés mielőbbi előrehozatalával összekötni.

Az összeférhetetlenség jelenleg több önkéntes tűzoltó egyesületnél fennáll.

Rovat
Témakör