Tudnivalók a polgármesterek összeférhetetlenségéről

A Nemzetgazdasági Minisztérium tisztázta a civil szervezetek támogatására vonatkozó új összeférhetetlenségi szabályt.

Ahogy a Lánglovagok.hu megírta, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (államháztartási törvény) módosítása nyomán igencsak oda kell figyelni, hogy kit választanak az egyesületek, így az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) vezető tisztségviselőinek, különben a szervezet nem részesülhet költségvetési támogatásban.

A tűzoltóportál érdeklődésére a Nemzetgazdasági Minisztériumot közölte, hogy 2015. január 1-jétől a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi és nyilvánossági szabályok tekintetében az államháztartási törvény az irányadó, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (közpénz törvény) rendelkezései csupán azon támogatások tekintetében irányadók, amelyeknek nem az államháztartás központi alrendszere a forrása.

A költségvetési támogatás elhatároló ismérve az, hogy azt a központi költségvetésből, ellenérték nélkül és pénzben nyújtják. Ebből kifolyólag az önkormányzatok által nyújtott támogatások nem tekinthetőek költségvetési támogatásnak, hiszen azok nem az államháztartás központi alrendszeréből kerülnek kifizetésre. Az önkormányzatok által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat sem az államháztartási törvény vagy a közpénz törvény tartalmazza.

Amire érvényes az új összeférhetetlenségi szabály

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (költségvetési törvényben szerepel az Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, ami az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására szolgál.

Az 500 millió forintos előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési költségek finanszírozására,  az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására, a technikai ellátás javításának támogatására használható fel. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére átcsoportosított előirányzatból vissza nem térítendő költségvetési támogatás pályázat útján, támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

A Nemzeti Együttműködési Alap a költségvetési törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. fejezeti kezelésű előirányzatok címen belül szerepel. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdésében meghatározott célokra a Nemzeti Együttműködési Alapból költségvetési támogatás nyújtható.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint az önkéntes tűzoltó egyesületeknek és mentőszervezeteknek nyújtott támogatás, valamint a Nemzeti Együttműködési Alapból teljesített kifizetés egyaránt költségvetési támogatásnak minősül. A költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott rendje van, így az államháztartási törvényben és annak végrehajtási rendeletében leírtakat betartva kell azt odaítélni. A költségvetési támogatásról szóló döntés időpontja nem a költségvetési törvény hatálybalépésének dátuma, hanem az az időpont, amikor a támogató a benyújtott támogatási igények – pályázatok vagy kérelmek – alapján döntést hoz.

Az 1% fogadását nem korlátozzák

A költségvetési törvényben Egyéb költségvetési kiadások címen belül önálló előirányzat az 1% SZJA közcélú felhasználása. A befizetett adó egy-egy százalékáról teljes egészében lehet rendelkezni, az adózó ezt a rendelkező nyilatkozatában teheti meg. A Magyar Államkincstár az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján, törvényben meghatározottak figyelembevételével folyósítja a támogatást.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaként teljesített kifizetések azonban sem céljuknál, sem jellegüknél fogva nem minősülnek az államháztartási törvény 1. § 14. pontja szerinti költségvetési támogatásnak, a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet sem mint költségvetési támogatás forrásaként szabályozza az adott előirányzatot, így az államháztartási törvény szerinti támogatási döntés meghozatalára sem kerül sor azzal kapcsolatban – hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Rovat
Témakör