A tűzoltás vezetésének átadása-átvétele

A tűzoltás vezetésének átadása-átvétele

A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet szerint a helyszínre érkező magasabb beosztású – tűzoltás vezetésére jogosult – személy a helyzetértékelés alapján dönt a tűzoltás vezetésének átvételéről.

A tűzoltás vezetésének átvételét vagy át nem vételét, félreérthetetlen módon, a tűzoltás vezetőjének a tudomására kell hozni, és azt a működési terület szerinti híradóügyeletnek jelenteni kell, továbbá közölni kell a tűzoltás vezetésének szervezetébe bevontakkal is.

A tűzoltás vezetésének átvétele nélkül sem az átvételre jogosult, sem más a tűzoltás szervezetén kívüli személy parancsot, utasítást a tűzoltásban részt vevőknek nem adhat.

A tűzoltás vezetésének átadás-átvétele a következő sorrendben történik:

1. A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülettől a vezetést átveszi az önkormányzati tűzoltóság, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

2. A nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságtól a vezetést átveheti az önkormányzati tűzoltóság, az önkormányzati tűzoltóságtól a vezetést átveszi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

3. A főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságtól a vezetést átveheti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

4. Önkormányzati tűzoltóságtól a vezetést átveszi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

Az átadás-átvétel sorrendje az egyes szerveken belül a következőkben felsorolt beosztások sorrendje szerint történik (39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 8. § b)-d) bekezdés):

 • Létesítményi tűzoltóság
  • rajparancsnoka,
  • szolgálatparancsnoka,
  • tűzoltási szakterület vezetője,
  • parancsnok-helyettese,
  • parancsnoka,
 • Önkormányzati tűzoltóság
  • rajparancsnoka,
  • parancsnok-helyettese,
  • parancsnoka,
 • Hivatásos katasztrófavédelmi szervek tekintetében a főigazgató által meghatározott személyek.

A tűzoltás vezetésére jogosult, a 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 8. § a)–d) bekezdéseiben felsorolt beosztások sorrendje szerinti személy, a helyzetértékelést követően a tűzoltás vezetésének átvétele nélkül is felelős mindazért, ami az esemény felszámolásával kapcsolatban a helyszínen történik, kivéve a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működési területén.

A tűzoltás vezetője a tűzoltás vezetését, helyzetértékelése alapján az arra jogosultnak visszaadhatja.

A hivatásos tűzoltóság a működési területén felelős a tűzoltás vezetéséért.

Amennyiben a működési terület szerinti tűzoltóság egysége nincs a helyszínen, akkor a helyszínre elsőnek érkező tűzoltás vezetésére jogosult felelős a tűzoltás vezetéséért.

Ha ezután alacsonyabb szintű – a 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 13. § rendelkezései szerint értendő – szervezettől érkezik tűzoltás vezetésére jogosult személy, akkor részére a vezetést át lehet adni.

Ha a tűzoltás vezetéséért felelős tűzoltóság tűzoltás vezetésre jogosult tagja azonos vagy magasabb szintű szervezettől érkezik, akkor számára a tűzoltás vezetését át kell adni, és annak át kell vennie.

A tűzoltás vezetését a helyszínen lévő, 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 13. § szerinti tűzoltás vezetésére jogosult magasabb beosztású személy köteles átvenni, ha a tűzoltásvezető a feladatát nem tudja ellátni.

Ha a tűzoltásvezetőnél magasabb beosztású tűzoltás vezetésére jogosult személy nincs a helyszínen, és a tűzoltásvezető a feladatát nem tudja ellátni, akkor a tűzoltás vezetésére jogosult alacsonyabb beosztású személynek át kell vennie a tűzoltás vezetését.

Rovat
Témakör