Beavatkozás speciális szabályai a gáz-, hibrid és elektromos üzemű járművek baleseteinél

Beavatkozás speciális szabályai a gáz-, hibrid és elektromos üzemű járművek baleseteinél

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Műszaki Mentési Szabályzat a következő speciális szabályokat határozza meg a gáz-, hibrid és elektromos üzemű járművek baleseteinél.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

  • az üzemelési mód jellemzőjét, azonosító jeleket, feliratokat, külső jeleket fel kell kutatni (típusjelzés mellett, szélvédőn, külső csatlakozó mellett: Hybrid, Hybrid Synergy Drive, Elektric Drive, LPG,);
  • a műszerfalon elhelyezkedik-e külön töltés-feszültségmérő, valamint mellette Power feliratú nyomógomb;
  • a nagy- vagy középfeszültségű (narancssárga vagy kék) kábelek helyére fel kell kutatni.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

  • hibrid üzemmód esetén a nagyfeszültségű rendszer áramtalanításáig az alvó hatásból adódó balesetek elkerülése érdekében a járművet rögzíteni kell (hibrid gépjármű belsőégésű motorja a jármű álló helyzetében kikapcsolt állapotban van, ha a sérült járművezető vagy a beavatkozást végző személy véletlenül a gázpedált megnyomja, akkor a jármű elindul és balesetet okozhat);
  • nagyfeszültségű rendszer áramtalanítását az arra kijelölt elemmel kell elvégezni, (helyét piktogramok jelzik, csomagtérben, vagy a hátsó üléssor mellett, alatt, egyes típusoknál a pótkerék alatt található);
  • az áramtalanítás után a műszerfal elsötétül, ezután a nagyfeszültségű rendszer még több percig (körülbelül 5 perc) áram alatt van, ezalatt a nagyfeszültségű vezetéket elvágni, vagy megbontani tilos. Ez idő alatt aktiválódhatnak még a jármű biztonsági berendezései, a légzsákok és övfeszítők is;
  • a jármű nagyfeszültségű rendszere kikapcsol, amennyiben a légzsákok működésbe léptek. Ha a légzsákok nem léptek működésbe egy újabb veszélyforrással kell számolni;
  • csak az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő (szigetelt nyelű csavarhúzó, csípőfogó) szerszámokat szabad használni.

Gázüzemű gépjárművek balesete esetén a gépjármű gázellátó rendszerének épségét meg kell vizsgálni és a gázcsapokat el kell zárni. Amennyiben hőhatás érte, a tartály hűtéséről gondoskodni kell.

Szétszakadt autó a 7-es főúton Budapesten
Gáz-, hibrid és elektromos üzemű járművek balesetei + 17

Beavatkozás

A jármű stabilizálása során fokozott figyelmet kell fordítani a nagyfeszültségű kábelekre, azok esetleges sérüléseire.

Amennyiben a járművön található gyári alátámasztási pont, akkor azokat kell használni.

A beavatkozás biztonsági előírásai

Gépjármű motorjának leállítása, áramtalanítás. A kiegészítő akkumulátor saruinak eltávolítása.

A jármű indítókulcsának a gépjárműtől legalább 10 méterre történő eltávolítása.

A jármű stabilizálása, mert a deformálódás miatt a súlypont megváltozhat, baleset-, illetve borulásveszély következhet be.

A tároló akkumulátorok feszültsége sorba kötött modulok esetében 150-650 V. Az akkumulátor telep fedelének eltávolítása tilos, ekkor ugyanis komoly elektromos égés, sokk vagy áramütés veszélye áll fenn. Az akkumulátorok elektrolitja az emberi szövetet roncsoló maróanyag, amely az elektródák között helyezkedik el.

A biztonságtechnikai berendezések ismeretében, a beavatkozás biztonságos végrehajtása megköveteli a feszültségmentesítést, ezért kellő gyakorlattal és megfelelő védőfelszereléssel rendelkező tűzoltó azt a mentésvezető irányításával végrehajthatja.

Áramtalanítás csak a megjelölt helyen lévő áramtalanító retesz, illetve főbiztosíték eltávolításával hajtható végre. Amennyiben ez nem lehetséges, a főkábelt csak a megjelölt helyen szabad elvágni.

Nagyfeszültségű rendszer akkumulátorának sérülése esetén légzésvédelmi eszköz használata kötelező.

Utómunkálatok

Az utómunkálat során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

  • a további környezeti károk megakadályozása;
  • a tűzoltási, kárelhárítási tevékenység befejeztével gondoskodni kell a forgalmi akadály megszüntetéséről, további veszélyhelyzeteket okozó körülmények elhárításáról, illetve a közútkezelő szervezet kirendeléséről.
Rovat
Témakör