Beavatkozás kötöttpályás járművek baleseteinél

Beavatkozás kötöttpályás járművek baleseteinél

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Műszaki Mentési Szabályzat a következő szabályokat határozza meg a sínen haladó járművek baleseteinek felszámolásánál.

A gumikerekes, felsővezetékhez kötött járművek balesetei során a felsővezeték feszültség mentesítése után a közúti járművek baleseteinél meghatározottak szerint kell végezni a beavatkozást, annak figyelembevételével, hogy egyes járművek – a hibrid és elektromos járművekhez hasonlóan – a beavatkozásban részt vevőkre veszélyt rejtő nagyfeszültségű áramforrásokat tartalmaznak.

Vonulás

A vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen:

 • a vonulás megkezdése előtt vagy közben, intézkedni kell a közlekedési vállalat baleset-elhárító egységének helyszínre történő riasztásáról is;
 • a vonulás során a helyszín megközelítésével kapcsolatban további információkat kell kérni (torlódás, útlezárás, súlykorlátozás és magasságkorlátozás). Szükség szerint a vonuló egységek parancsnoka határozzon meg másik vonulási útvonalat.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • a feszültségmentesítés végrehajtására (feszültség alatti felső vezetéket, elektromos egységet 2 méteren belül tilos megközelíteni);
 • a személymentés végrehajtásának szükségességére, a mentendő személyek számára, elhelyezkedésére, a mentés módjára;
 • a látható jelenségek (anyagkifolyás, szétszóródás) alapján a várható következményekre (tűz- vagy robbanásveszély lehetősége);
 • a járműveken, tartányokon van-e elhelyezve veszélyes anyag jelenlétére utaló tábla vagy bárca;
 • a forgalom leállítására, elterelésének lehetőségeire, szükség szerint a terület lezárására;
 • elektromos és más légvezeték, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelmére;
 • a biztonságos megközelítési, illetve a tűzoltó technika működési távolságra;
 • a jármű, rakomány elmozdulásának lehetőségére;
 • a sérült vagonok elhelyezkedésére, sérülésük mértékére.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • intézkedni kell a főmenetirányító értesítésére és meg kell határozni számára a kért segítséget (feszültségmentesítés, szakember helyszínre rendelése, baleset-elhárító egység, vegyi beavatkozó egység, vasúti daru);
 • intézkedéseket kell tenni a mentési terület biztosítására, szükség esetén a helyszínt zárt területté kell nyilvánítani;
 • a mentésben részt vevők biztonsága érdekében, szükség esetén, el kell rendelni a vasúti
Tömegszerencsétlenség egy vasúti átjáróban Siófokon
Sínen haladó kötöttpályás járművek balesetei + 30

Beavatkozás

Különös körültekintéssel kell eljárni a sérült jármű(vek)ben a roncsok között lévő személyek felkutatásánál, mentésénél, amelynek során figyelembe kell venni az orvos, és a mentők véleményét.

A beavatkozást csak a felsővezeték hitelt érdemlő módon igazolt áramtalanítása, földelése után lehet megkezdeni.

A mentés megkezdése előtt a szerelvény vezetőjével is kapcsolatba kell lépni, tőle információkat kell kérni.

Tömeges balesetnél meg kell határozni a mentés végrehajtásának sorrendjét, gondoskodni kell a balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének kijelöléséről.

Tömeges balesetnél a kárhelyet, helyszíneket lezárt területté kell nyilvánítani.

Meg kell akadályozni az anyagok kifolyását, szétszóródását.

A már kifolyt, kiszóródott anyagok továbbterjedését, csatornába, közműalagútba, aknába való jutását körülhatárolással, árkolással, letakarással meg kell akadályozni.

A felborult járművek felállításában, biztonságba helyezésében közre kell működni.

A sérült járművek szétválasztását, lehetőleg el kell végezni.

Szükség esetén a helyszínre érkezett vasúti baleset-elhárító egységet a munkálatokba be kell vonni.

Utómunkálatok

Az utómunkálat során a sérültek kiemelése után a járműve(ke)t a vasúti pályáról, átjáróból el kell távolítani, a forgalmi akadály megszüntetésében közre kell működni.

Rovat
Témakör