Ideje rendet vágni a Tűzvédelmi Házirendeknél

Ideje rendet vágni a Tűzvédelmi Házirendeknél

A Lánglovagok Egyesület szerint a Tűzvédelmi Házirend az eddiginél hatásosabban is szolgálhatná a lakóépületek tűzvédelmét.

Közérdekű bejelentéssel fordult a Lánglovagok Egyesület a belügyminiszterhez a Tűzvédelmi Házirend szabályozása kapcsán.

Ellentmondás

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény 19/A. §-a szerint a jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák.

A Lánglovagok Egyesület álláspontja szerint az előírás nincs összhangban a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményekkel, mert ott nem csak használati szabályok vannak.

A tűzmegelőzéssel foglalkozó közhasznú szervezet a következő megfogalmazást javasolja a törvényben: „Jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre jogszabály által meghatározott tartalommal és módon Tűzvédelmi Házirendet kell kiadni.”

Készítő és kiadó nem feltétlen ugyanaz

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. § (1) bekezdése meghatározza, hogy kinek kell írásban kidolgoznia és kiadnia a Tűzvédelmi Házirendet. A magyar nyelvtan és a jogalkotói szándék azonban nem találkozott. A gyakorlatban a készítő és a kiadó személye elválhat. A Lánglovagok Egyesület szerint itt inkább csak a Tűzvédelmi Házirend kiadásáról, alkalmazásának elrendeléséről van szó. Ha tűzvédelmi szakember bevonásával készül el a dokumentum, anomália lép fel, hogy valójában ki is dolgozta ki. Ezt mindenképpen egyértelműsíteni kell.

Az egyesület javasolja, az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek a kidolgozás ne, csak a kiadás legyen kötelezettségnek előírva. Ennek megfelelően a (2a) bekezdésben a készítésére kötelezett megfogalmazás helyett kiadására kötelezett szükséges.

A Lánglovagok Egyesület arra is felhívta a figyelmet, hogy a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. § (1) bekezdését szükséges a lakásszövetkezet igazgatóságának elnökével kiegészíteni.

Tűzvédelmi szakember nélkül nem megy

A Lánglovagok Egyesület ingyenes felülvizsgálati akciója is rámutatott, tragikus állapotok uralkodnak a Tűzvédelmi Házirendek terén. Még a katasztrófavédelem is azt javasolja, annak ellenére bízzák szakemberre a szabályzó kidolgozását, hogy erre nincs jogszabályi előírás. Ez már önmagában egy beismerés, mert az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2016-ban még nem ezen az állásponton volt.

Az egyesület határozott véleménye, hogy a Tűzvédelmi Házirend kidolgozását tűzvédelmi szakemberre kell bízni. A gyakorlat is azt mutatja, egy ilyen dokumentumot laikusan nem lehet összeállítani. Például ahhoz mindenképpen megfelelő szaktudás szükséges, hogy a menekülési útvonal minimális szélességét meghatározzák, ettől a létesítési követelménytől ugyanis használati szabály függ. A jogalkotói szándék az, hogy egy szakszerű, érthető, a lakók és közös képviselők számára jól használható dokumentum készüljön, ezt pedig csak megfelelő tűzvédelmi szakképzettséggel lehet megvalósítani.

A Lánglovagok Egyesület ennek érdekében azt javasolja, hogy a Tűzvédelmi Házirend készítését legalább középfokú tűzvédelmi szakképzettséghez kössék.

Bővíteni szükséges a kötelezettek körét

Maga a Tűzvédelmi Házirend egy rendkívül jó, hasznos dolog, nagyon nagy segítséget jelent mind a lakóknak, mind a közös képviselőknek, amennyiben tényleg megfelelő színvonalon van kidolgozva. De ha nincs jogszabályi kötelezettség a kidolgozására, nem nagy az esély arra, hogy a lakók áldozzanak rá.

A Lánglovagok Egyesület javaslata, hogy a háromnál több építményszint és a tíznél több lakó- és üdülőegység esetében ne „és”, hanem „vagy” kapcsolat legyen a készítési kötelezettségnél. Tűzvédelmi szempontból ugyanis indokolt lehet egy 5 építményszintes, de csak 10 lakást tartalmazó, és egy két építményszintes, de 100 lakást magában foglaló épületnél is.

Az egyesület a szigorításban még tovább menne, három helyett kettőnél több építményszint, illetőleg tíz helyett ötnél több lakó- és üdülőegység lehetne szerintük a minimális határ.

A Lánglovagok Egyesület azt is javasolja, hogy a tartalmi követelmények között külön pontként jelenjenek meg a menekülési útvonalra vonatkozó előírások, valamint segítsék a közös képviselőket azzal, hogy legyen felhatalmazás a nem kötelezett lakóépületekre is önkéntesen a Tűzvédelmi Házirend kiadásának jogára.

Katasztrófavédelemnél a javaslat

A belügyminiszternek címzett közérdekű bejelentésre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság reagált, miszerint a javaslatokat az érintett jogszabályok módosítása során vizsgálják.

Ennek éppen itt van az ideje, mert az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet közelgő módosulása miatt az 1996. évi XXXI. törvényt és a 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet is módosítani kell.

Rovat
Témakör