Tűzvédelmi hatósági eljárások a veszélyhelyzet alatt

Tűzvédelmi hatósági eljárások a veszélyhelyzet alatt

Néhány kivétellel egyszerűsítették az ügyintézést.

Hatályba lépett május 18-án a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet.

A jogszabály szerint az engedélyköteles tevékenység – a meghatározott kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül e rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az ellenőrzött bejelentés szabályai szerint folytatott eljárásokban kiemelten fontos, hogy a bejelentés és annak mellékletei a vonatkozó jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfeleljenek, a szükséges hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásának feltételei adottak legyenek. 

A tűzvédelmi hatósági eljárásoknál az ellenőrzött bejelentés szabályai alkalmazhatóak, kivéve az eltérési, a vonatkozó műszaki követelménytől eltérő kialakítások jóváhagyási, az E, Froof, F tűzvédelmi osztályú tetőfedéssel összefüggő tűzvédelmi hatósági engedélyezési, valamint az oltóvíz-biztosítással és a száraz felszálló tűzivízvezeték átalakításával összefüggő engedélyezési eljárásokat.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások a rendelet hatálya alól kivett ügyek.

Az ellenőrzött bejelentéseket az eddig alkalmazott elektronikus felületek mellett (pl.: Cégkapu) az erre a célra létrehozott e-mail címeken is fogadják. 

Fontos, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, a jogszabályok szerinti mellékletekkel kell a bejelentéseket megküldeni – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Rovat
Témakör