Baj van a tűzoltók biztosításával

Több ezer önkéntes tűzoltó maradhat hoppon a Belügyminisztérium által kötött élet- és balesetbiztosítás érvényesítésénél.

Balesetet szenvedett önkormányzati tűzoltó kárigényét utasította el a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Az eset rávilágított, a Belügyminisztérium bakija és a biztosító sajátos értelmezése miatt az önkormányzati tűzoltóságok több ezer önkéntes tűzoltója eshet el a teljes körű védelemtől.

Kulcscsontörés a riasztásnál

A pomázi önkormányzati tűzoltóság önkéntes tűzoltója szeptemberben törte el a kulcscsontját. Riasztás miatt elektromos robogóval tartott a laktanyába, ám az előtte haladó autó egy gyalogos miatt vészfékezésre kényszerült. Ő a motorjával szintén fékezett, ám a kétkerekű kicsúszott alóla, így elesett, és a vállát megütötte. A balesetet jelentette a biztosítónak, amihez csatolta a munkáltatói igazolást, miszerint a tűzoltóság határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatott önkéntes tűzoltója.

A 259/2011. (XII. 7.) kormányrendelet alapján csoportos élet- és balesetbiztosítást kell kötni az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint a létesítményi tűzoltóságok tűzoltásban, műszaki mentésben részt vevő tagjaira. A biztosítási szerződésnek ki kell terjednie legalább a tűzeseti beavatkozás, a műszaki mentés és az erre való felkészítés, illetve a készenléti jellegű szolgálat során bekövetkezett balesetre és halálesetre.

A Belügyminisztérium a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel szerződést is kötött, amely a hivatásos tűzoltóknál, valamint az önkormányzati tűzoltóságok állományának tagjainál mindenkor, az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek tagjainál a tényleges beavatkozás ideje alatt és a katasztrófavédelmi szervek által részükre szervezett gyakorlatokon történő részvételnél érvényes.

Össze-vissza beszél a biztosító

Ennek ellenére a CIG Pannónia a pomázi tűzoltóval azt közölte, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület állományának tagjai a tényleges vonulás ideje alatt részesülnek csak biztosítási védelemben. Mivel a baleset nem a mentés ideje alatt történt, a kártérítés nem ítélhető meg.

A válasz több sebből is vérzik. Egyfelől szó sincs önkéntes tűzoltó egyesületről, Pomázon a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet az önkormányzati tűzoltóság végzi. Az érintett  nem főállásúként az önkormányzati tűzoltóság tűzoltója, tehát a biztosítás akkor is vonatkozik rá, ha otthonában háztartási balesetet szenved. Ráadásul a korábbi szerződés tartalmazta a „tényleges vonulási időre” való korlátozást, most „tényleges beavatkozási időt” határoznak meg, de a korlátozás nem az önkormányzati tűzoltókra vonatkozik, akiknek a kormányrendelet alapján a készenléti szolgálatuk teljes idejére ki kell terjednie a védelemnek.

Miután Leidinger István, a pomázi tűzoltóság parancsnoka minderről felvilágosította a CIG Pannóniát, a biztosító újabb magyarázattal állt elő. A szerződés szerint a katasztrófavédelem és az önkormányzati tűzoltóságok állományának tagjainál a munkáltatónak igazolnia kell, hogy a kárigényt benyújtó hivatásos, közalkalmazotti, fegyveres biztonsági őri, kormánytisztviselői vagy munkavállalói jogviszonyban áll. Csak az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek tagjai esetében fogadott el olyan igazolás, miszerint az illető a szervezet tagja.

Csakhogy egy önkormányzati tűzoltóságnál főfoglalkozású és önkéntes tűzoltók dolgoznak. Az ügy érintettje az utóbbi, tehát fizetés nélkül, társadalmi munkában látja el a feladatát, mellékesen nem is tagja a pomázi tűzoltó egyesületnek. Így a parancsnok csak olyan munkáltatói igazolást állíthatott ki, mely az önkéntes tűzoltó egyesületek vagy a mentőszervezetek esetében lehetséges. Leidinger István úgy látja, a munkáltatói igazolásra vonatkozó részt a szerződésben a Belügyminisztérium elrontotta, de ettől még a biztosító nem utasíthatta volna el a kártérítési igényt.

A CIG Pannónia mindenesetre nem tágított, az álláspontját fenntartotta, a jogalapot nem ismerte el. Figyelemmel azonban az érintett fokozottan felelősségteljes közszolgálati tevékenységére, rendkívüli és kivételes egyedi elbírálás alapján 20 ezer forint kártérítési összeget ítéltek meg neki.

Várat magára a magyarázat

A Lánglovagok.hu kérdésére a Belügyminisztérium megerősítette, hogy az önkormányzati tűzoltóságok állományánál szolgálatban és attól függetlenül is érvényes a biztosítás. A munkáltatói igazolással kapcsolatos problémára, és az ebből adódó elutasításra azonban nem voltak hajlandóak reagálni.

A CIG Biztosító a tűzoltóportálnak szintén nem adott érdemi választ az üggyel kapcsolatban. Állításuk szerint előbb a Belügyminisztériummal egyeztetnek. Csakhogy a pomázi tűzoltó kártérítési igényét már elutasíthatták, így sokkal inkább valószínűbb, belügyi segédlettel próbálják majd kimagyarázni magukat.

Rovat
Témakör