Kötöttpályás járművekben keletkező tüzek beavatkozási szabályai

Kötöttpályás járművekben keletkező tüzek beavatkozási szabályai

A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítással kiadott Tűzoltás-taktikai Szabályzat a következőket határozza meg a kötöttpályás járművekben keletkező tüzeknél történő beavatkozásra.

Felderítés

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

 • meg kell győződni a feszültségmentesítés végrehajtásáról;
 • van-e veszélyben emberélet, kiesett, elmenekült sérültek felkutatása;
 • veszélyt jelző tábla illetve a mozdonyvezetőtől, menetokmányból információ a szállítmányra vonatkozóan;
 • forgalom leállítása, elterelésének lehetőségei, szükség szerint a terület lezárása;
 • elektromos és más légvezeték, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelme;
 • biztonságos megközelítési, illetve működési távolság;
 • jármű, rakomány elmozdulásának lehetősége;
 • időjárási viszonyok befolyásoló hatása;
 • van-e gyújtóforrás a kárhelyen.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • intézkedni kell a beavatkozás helyszínét érintő szakasz feszültségmentesítéséről. A feszültségmentesítést végző szakembert írásban nyilatkoztatni kell a feszültségmentesítés végrehajtásáról, a felső vezetéket a beavatkozás helyszíne előtt és mögött is le kell földelni;
 • feszültség alatti felső vezetéket, elektromos egységet 2 méteren belül nem közelítünk meg;
 • feszültségmentesítés elvégzését igazoló nyilatkozat nélkül beavatkozni nem lehet;
 • vasúti forgalom korlátozásáról, az égő és nem égő szerelvények eltávolításáról;
 • vonulás során a tűzoltásvezető határozza meg a vonulási és kiérkezési sorrendet a várható munkáknak megfelelően;
 • elgurulás ellen biztosítani kell a járművet, mert a beavatkozás, illetve a deformálódás, kiégés miatt a súlypont megváltozhat, a szerelvény elgurulhat;
 • állomáson történő vasúti szerelvény tűzének esetén az égő szerelvény 20 méteres körzetében minden felsővezetéki berendezés feszültségmentesítését végre kell hajtani;
 • az utasszállító kocsik hő hatására saját súlyuktól is megrogyhatnak;
 • terület-lezárás, forgalomeltereltetés a rendőrség segítségével;
 • veszélyes anyag szállítása esetén a vonatkozó különös szabályokra;
 • nagyszámú sérült vagy utas ellátásának, valamint segítésének érdekében intézkedni kell a társszervek kirendeléséről, mentők (tömegbalesetes jármű) rendőrség, Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ);
 • intézkedni kell az adott szolgáltató balesetelhárító szereinek riasztásáról, szakember kirendeléséről.

Életmentés

Az életmentést az alábbiak figyelembevételével kell végrehajtani:

 • a sérültek kimentése, illetve a mentés idejére a sérültek környezeti hatásoktól való védelme;
 • a mentőorvos véleményének figyelembevételével mentési sorrend meghatározása, mentés a sérültek helyzetére, a sérülés jellegére és mértékére tekintettel.
Tûz a Nyugati pályaudvaron Budapesten
Kötöttpályás járművek tűzesetei + 15

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • lakott területen kívül csak a riasztott eszközökön lévő oltóanyag vehető figyelembe;
 • a tömlőket lehetőség szerint a sínek alatt kell átvezetni;
 • alapvetően vízzel történő oltást kell alkalmazni;
 • a szerelvényeket szét kell kapcsolni, és a nem égő részt biztonságos távolságra kell vontatni;
 • lehetőség szerint a még nem égő rakományt, anyagokat el kell távolítani;
 • a zárt terek (főként raktér) nyitásakor fel kell készülni a szúróláng hatására;
 • szükség esetén a helyszínre érkezett MÁV balesetelhárító egységet a munkálatokba be kell vonni;
 • a veszélyes anyagok szétfolyását, csatornába, élő vízbe történő bejutását meg kell akadályozni, a szétfolyt veszélyes anyagok és a mentesítő anyagok elszállíttatásáról gondoskodni kell.

Utómunkálatok

Az utómunkálatok során nagy figyelmet kell fordítani a tűzoltási, kárelhárítási munka befejeztével a további veszélyhelyzeteket okozó körülmények megszüntetéséről, a forgalmi akadály megszüntetésének elősegítéséről, illetve a köztisztaságot visszaállító szervezet kirendeléséről.

Rovat
Témakör