Bocsánatot kért a katasztrófavédelem

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megsértette Leidinger István tűzoltóparancsnok jó hírnevét.

“A 2014. március 11. napján „Pert vesztett a pomázi parancsnok” címmel megjelent közleményünkben valós tények hamis színben való feltüntetésével Leidinger István tűzoltóparancsnok személyhez fűződő jogait, nevesítve a jó hírnévhez való jogát megsértettük, ezért e jogsértés miatt elnézést kérünk.” – jelent meg szeptember 30-án az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) honlapján.

Ahogy májusban megírtuk, a Fővárosi Törvényszék első fokon az OKF-et 63 500 Ft perköltség megfizetésére, bocsánatkérésre és a honlapján a “Pert vesztett a pomázi parancsnok” címmel megjelent közlemény törlésére kötelezte. Az ítélet ellen egyik fél sem fellebbezett, így az június 18-án jogerőre emelkedett. A főigazgatóság több mint 3 hónappal később a honlapjának eldugott részén – messze nem a sérelmezett közleménnyel egyenrangú módon – közölte a bocsánatkérést, az eredeti írást azonban a bírósági kötelezés ellenére sem törölte.

Egymilliót követelt az OKF

Az ügy előzménye, hogy az önkormányzati tűzoltóparancsnok még 2012-ben hangot adott szakmai aggodalmának a Dunakanyar és az ország mentő tűzvédelmét illetően. Csakhogy az OKF szerint Leidinger István nyilatkozatai a köznyugalom megzavarásához és a tűzoltósági munkába vetett közbizalom megrendüléséhez vezethet, ezért egymillió forint nem vagyoni kártérítési követeléssel személyiségi jogi pert indítottak ellene.

Az OKF tizenhét állítást sérelmezett, a bíróság első fokon azonban csak kettő esetében látott problémát. Ezután az OKF egy olyan közleményt jelentetett meg a honlapján, mintha az ítélet jogerős lenne, és minden sérelmezett kijelentéséért elmarasztalták volna Leidinger Istvánt. Ekkor a tűzoltóparancsnok jogi képviselő útján felszólította a katasztrófavédelmet, de a megkeresést válaszra sem méltatták. Ezt követően Leidinger István személyiségi jogi pert indított.

Kúrián a szakmai aggodalom

Az OKF által indított perben a bíróság márciusban hozta meg a másodfokú ítéletét. A Fővárosi Ítélőtábla már csak egyetlen egy állítást tartott valótlannak, ami miatt Leidinger Istvánt az alábbi nyilatkozat közzétételére kötelezte: 

“Bocsánatot kérek a felperestől, mert valótlanul állítottam a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság honlapján 2012. év február hó 29. napján közzétett nyílt levélben azt, hogy nincs olyan nap, amikor nem számolnának be róla, hogy egy-két ember bent égett a házában. Január-február hónapban több tűzhalál történt az országban, mint korábban egy-egy év alatt. Mindez azért, mert elbizonytalanítottak egy jól működő rendszert.”

A bíróság egyúttal elrendelte, hogy az OKF fizessen 57 150 Ft perköltséget Leidinger Istvánnak, akinek viszont a kereseti illetéket 6000 forintban állapították meg.

Az ítélet ellen a tűzoltóparancsnok felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához.

Rovat
Témakör