Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetői ellenőrzése

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetői ellenőrzése

Naponta, havonta és negyedévente kötelező az üzemeltetői ellenőrzés.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy

  • ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a jogosult személyt,
  • az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,
  • a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.

Ha az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, nem kell meggyőződni arról, hogy a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e, helyette elégséges meggyőződni a központtal való kapcsolatról és rendszerállapotról.

Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és információ-kijelzői megfelelően működik-e.

Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy havonta ellenőrzi

  • a napi üzemeltetői ellenőrzésnél meghatározottak betartását,
  • hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
  • hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
  • hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy háromhavonta ellenőrzi

  • a havi üzemeltetői ellenőrzésnél meghatározottak betartását,
  • hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és
  • hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.
Rovat
Témakör