Módosul a karbantartásról szóló irányelv

Módosul a karbantartásról szóló irányelv

A Lánglovagok Egyesület több javaslatát is beépítették.

Július 15-én érvénybe lép az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) új verziója.

A változás a címben is kitűnik az ellenőrzés szó belekerülésével, ezzel is jelzik, hogy az üzemeltetői ellenőrzések elvégzésének módjára is segítséget nyújt az irányelv. A címváltozás szükségességére a Lánglovagok tűzvédelmi tudásbázis már tavaly áprilisban a Problémák a tűzoltó készülékek körül az OTSZ 5.1 tükrében című cikkben felhívta a figyelmet.

A TvMI módosításának megjelenése előtt nem sokkal néhány napos határidővel a Lánglovagok Egyesületnek is lehetősége volt a szakmai véleményét megküldenie az új verzióról. Több pontban nem hiába.

A Lánglovagok Egyesület jelezte, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 252. § (3) bekezdését tisztázni kellene, hogy mit is jelent egy üzemeltetői ellenőrzést végző személynél a szükséges ismeret. Erre a 4.4.1. pont megjegyzése született: „Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy – az ellenőrzéshez szükséges – jogszabályba foglalt előírást, valamint ha a vonatkozó TvMI megoldását választja, akkor az abban foglalt megoldást ismeri (pl.: üzemeltetői ellenőrzést végző feladatai, tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmi elemei) és helyismerettel rendelkezik.”

Az OTSZ-t mégsem kéne átírni egy TvMI-vel

A tűzoltó készülékek karbantartásának időpontjait konkrét példákkal magyarázták volna. Ez alapvetően hasznos, de a Lánglovagok Egyesület jelezte, elrontották, mert azt írták, hogy az első alapkarbantartás a végellenőrzéstől számítandó. Ez az OTSZ 264. § (6) bekezdésével 2020. január 22-től ellentétes, a gyártói végellenőrzés ugyanis azóta irreleváns.

A tűzoltó készülékek terén a legdurvább a tervezetben ez a megjegyzés volt: „Az előírt ciklusidő előtt elvégzett karbantartás, javítás nem válta ki a közép és teljes karbantartást abban az esetben sem, ha annak munkafolyamatai megegyeznek a közép- és teljes karbantartás lépéseivel.”

Ez teljes nonszensz, hiszen ha valaki például egy 2 éves készüléken végeztet egy teljes karbantartást, akkor az OTSZ alapján egyértelmű, hogy onnantól kell számítani a többi karbantartás esedékességét.

Ezt a két módosítási javaslat végül el lett vetve.

Alapjaiban rossz még az elektronikus napló szabályozása

Az elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési naplónál a „bizonyító erejű digitális időbélyeggel és bizonyító erejű digitális aláírással” szövegrészt átírták „időbélyeggel és minősített elektronikus aláírással” megfogalmazásra. A Lánglovagok Egyesület nem hiába hívta fel a figyelmet, hogy az elektronikus aláírással kapcsolatos szabályozás alapjai az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendeletében, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben találhatók. Ezek szerint elektronikus aláírás van, nem digitális aláírás. Ráadásul jogilag megfoghatatlan a „bizonyító erejű” kifejezés. Van fokozott biztonságú elektronikus aláírás és van minősített elektronikus aláírás. Előbbi egyszerű magánokiratnak minősül, utóbbi teljes bizonyító erővel bír.

Ezzel azonban a probléma még nem oldódott meg. Ha egy dokumentumot minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátunk, az teljes bizonyító erővel bír, arra egyéb feltételeket a TvMI nem szabhat, az irányelv felfogásában ez nem elektronikus üzemeltetési napló, pedig valójában az. Először a koncepciót kellene helyrerakni. Ennek az egésznek akkor lenne értelme, ha a TvMI megteremtené a feltételeit annak, mikor lehet olyan üzemeltetési naplót kiállítani, amin minősített elektronikus aláírás van, de nem feltétlenül azé, aki ezt személy szerint aláírta, hanem mondjuk az üzemeltetési napló programjának szolgáltatójáé.

Felülvizsgálatnál pipa az üzemeltetői ellenőrzés?

Az új verzió tartalmazza, hogy az időszakos felülvizsgálat elvégzésével teljesül az üzemeltetői ellenőrzés is, így az erre a ciklusidőre vonatkozó üzemeltetői ellenőrzés igazolható az időszakos felülvizsgálat dokumentálásával. llyen esetben külön nem szükséges írásos megállapodással igazolni az üzemeltetői ellenőrzés végzését.

A Lánglovagok Egyesület álláspontja szerint az OTSZ 252. § (2)-(3) bekezdésével ellentétes az, hogy ne kelljen írásbeli meghatalmazás, ha a felülvizsgálat egyúttal üzemeltetői ellenőrzésnek is minősül. Ilyen engedményhez – mely amúgy teljesen életszerű – az OTSZ módosítása szükséges.

Az a fránya helyesírás

A Lánglovagok Egyesület javaslatára több helyesírási és stilisztikai hiba is javítva lett az irányelvben, illetve a tervezett módosításban, de azért maradt még munka e téren a következő felülvizsgálatnál is.

Rovat
Témakör