Toborzásban kér segítséget a katasztrófavédelem

Toborzásban kér segítséget a katasztrófavédelem

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázatának első három helyezettje tiszteletdíjban részesül.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek a humánerőforrás, illetve a toborzás szükségességével, mikéntjével, módszereivel, a különböző generációk megszólításának aktuális kérdésivel foglalkozik. A pályázat meghirdetésével ösztönözni kívánják mindazon pályázókat, akik a megadott témák alapján tudományos igényű pályamunkák elkészítésére vállalkoznak.

A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várják, amelyek a toborzás témaköreit érintik:

  • A toborzás hatékonysága növelésének új lehetőségei (pályaorientációs képzésben résztvevő középiskolások, valamint önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai körében);
  • Rendvédelmi életpálya bemutatása a toborzandók szemszögéből;
  • A toborzás kritériumai, új módszerei – emberi erőforrás;
  • Ifjúsági nevelő munkát végző szervezetek pályaorientációs lehetőségei.

Várnak továbbá olyan kisfilmeket, amelyek a munkaügyi központokban, középiskolákban, felsőoktatási intézményekben használhatók a tűzoltó hivatás bemutatására, népszerűsítésére.

A pályázatra természetes személyek adhatnak be pályaművet. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy, vagy több – a fenti témakört konkrétan feldolgozó, illetőleg ahhoz szorosan kapcsolódó – művel is lehet.

Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt, kisfilmet lehet csak beküldeni.

A pályázatra beérkező pályaművekből a bíráló bizottság az első három helyezettet tudományos tiszteletdíjban részesíti.

Első díj: 300 000 Ft (bruttó)
Második díj: 200 000 Ft (bruttó)
Harmadik díj: 100 000 Ft (bruttó)

A pályázat postára adásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatok elbírálása: 2019. október 31.

További információ a pályázati kiírásban

Rovat
Témakör