Magyarország szolgálatában a biztonságért

Ünnepi állománygyűléssel, miniszterelnökkel üdvözölték az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet megalakulását Budapesten.

„A feladat nem egyszerű, erős közösségekre, a hivatás szeretetére, a hivatástudat erősítésére, a csapatban való cselekvés képességére van szükség a sikerhez” – jelentette ki Bakondi György tű. altábornagy, katasztrófavédelmi főigazgató az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet megalakulása alkalmából tartott állománygyűlésen.

A Syma Sport- és Rendezvényközpontban január 2-án tartott ünnepségen az újonnan létrejött, országos hatáskörű szerv parancsnokságát a főigazgató saját magától átvette, majd a társszervekre, az új szervezet sikerére, Magyarország biztonságára, a jogelőd szervezetek történetére, alapító atyánk bölcsességére, őseink emlékére és a haza védelmére „hajrát” kiáltott, melyre a védőruhában felsorakoztatott, a csarnokot megtöltő tűzoltók háromszoros „hajrával” válaszoltak.

Ünnepi állománygyûlés az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet megalakulása alkalmából Budapesten
Ünnepi állománygyűlés az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet megalakulása alkalmából Budapesten + 20

Az eseményt jelenlétével Orbán Viktor miniszterelnök is megtisztelte, aki beszédében a katasztrófavédelmet a Magyar Állam egyik legfegyelmezettebb és legjobban működő testületének nevezte. A miniszterelnök ismertetése szerint a jövőben a magyar emberek biztonsága három pillérre épül. Egy erős állami pillére, amelyben immáron egységes, világos alá és fölérendeltségi viszonyok, felelősségi körök és határozott irányítási rendszert alakítanak ki. Ez a rendszer képes lesz gyorsan és hatékonyan reagálni a vészhelyzetben. Orbán Viktor úgy vélte, a 2010-es év árvizei és a vörösiszap-katasztrófa nagy valószínűséggel elkerülhetőek lettek volna, ha létezett volna egy ilyen bejáratott rendszer.

Mivel az állam elsőrendű feladata az állampolgárok vagyon és személyes biztonságának garantálása, ezért a védelmi bizottságok feladatköre a polgármesterektől és közgyűlési elnököktől átkerül a megyei kormánybiztosokhoz. A kormánybiztos által vezetett bizottság egyik alelnöke az adott megye katasztrófavédelmi igazgatója. Ő irányítja a megelőzést, a veszélyhelyzetekre való felkészülést, és veszélyhelyzetben szakmai támogatást nyújt az elnöknek a döntésekhez és intézkedésekhez. Orbán Viktor hangsúlyozta: az állam mától fogva nem moshatja a kezét, ha a katasztrófavédelem területén valami nem zajlik megfelelően.

A kormányfő – még mindig az első pillér részeként – a katasztrófavédelmi szakemberek képzésének megerősítését említette, míg a második pillért az állampolgárok bevonhatósága jelenti. Az új jogszabályok értelmében védekezésnél köteles szolgálatba állíthatók azok az emberek, akik speciális szaktudással vagy eszközökkel rendelkeznek. Ide tartoznak majd az orvosok, vízügyi szakemberek, mérnökök, statikusok, vagy olyan cégek, melyek nagyteljesítményű technikai eszközökkel rendelkeznek. A köteles szolgálat másik elemét azok az emberek adják, akik fizikai erejük, munkabírásuk alapján képesek például az árvízi védekezésben részt venniük.

A harmadik pillér a katasztrófavédelmi szervezetek munkatársainak vállán nyugszik, ez az ő személyes felelősségük. Orbán Viktor megfogalmazása szerint a személyes példamutatáson, teljesítményén, etikus magatartáson, hogy sikerül-e felépíteni egy biztonságosabb Magyarországot. A kormányfő közölte: olyan emberekre van szükség, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek, és akik a társadalom előtt becsülettel képviselik a szakmájukat és az egyenruhájukat.

Az ünnepélyes állománygyűlésen kinevezések átadása is történt. Az országos tűzoltó főfelügyelő Bérczi László tű. dandártábornok, eddigi tűzoltó főfelügyelő lett. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, eddigi polgári védelmi főfelügyelőt országos polgári védelmi főfelügyelőnek nevezte ki a belügyminiszter, míg az újonnan létrejövő  országos iparbiztonsági főfelügyelő posztot Kossa György tű. ezredes kapta meg. A több szervezet összevonásából megalakult Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője Varga Ferenc tű. ezredes, eddigi fővárosi tűzoltóparancsnok lett.

A katasztrófavédelem új jelmondattal is büszkélkedhet, a „Készen a vészben” helyett immáron „Magyarország szolgálatában a biztonságért”.

Rovat
Témakör